Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
1. Förfrågan
1. Förfrågan
Du gör en offert­förfrågan & vi bekräftar dina uppgifter
2. Matchning
2. Matchning
Vi matchar dig med installatörer utifrån dina behov
3. Jämför offerter
3. Jämför offerter
Jämför offerter och hitta bästa lösningen för dig
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 25 november 2021

Hitta den värmepmp som passar dig bäst

Prisets skiljer sig stort mellan olika värmepumpar

Att köpa en värmepump som passar just er och ert hem ska vara enkelt och bekvämt, och det är viktigt att du gör en bra affär. Det är därför viktigt att lista ut vilken värmepump som bäst kan tillgodose era behov. Att köpa en allt för stor pump är bara slöseri med pengar, och med en underdimensionerad pump missar du stora besparingar

Vi går därför här igenom några av de vanliga värmepumparna, och när de passar som bäst. Självklart är detta inte allt du behöver veta för att köpa en värmepump, men det kan ge dig en rätt bra humm om var du ska börja titta.

1 1: Luft-luftvärmepumpentar till vara på värme i luften och omvandlar den till varmluft som i sin tur värmer upp ditt hus. En luft-luftvärmepump kostar mellan 7 000 och 30 000 kronor. 2 2: Luft-vattenvärmepumpen tar vara på den solvärme som finns i luften och omvandlar den för att värma upp både ditt hus och kranvatten. En luft-vattenvärmepump kostar mellan 90 000 och 150 000 kronor. 3 3: Jordvärme kan installeras i din villa för att värma upp både hus och kranvatten. En jordvärmeinstallation kostar mellan 100 000 och 150 000 kronor. 4 4: Bergvärme kan användas för att värma upp både ditt hus och kranvatten. En bergvärmeinstallation kostar mellan 110 000 och 160 000 kronor.
Värmepump hus

Luft-luftvärmepump

Litet och medelstort hus.

Energibehov upp till 25 000 kWh

Direktverkande el.

Komplement till annan värmekälla

Halva Sverige

Passar bäst i södra och mellansverige.

Pris.

12 000 - 25 000 kronor

Luft-luftvärmepumpen utvinner värmeenergin i utomhusluften genom utedelen. Denna värme förs sedan vidare till innedelen som omvandlar inommhusluften till en behaglig temperatur. På sommaren kan den även omvända processen och kyla ner huset istället för att värma!

Denna typ av värmepump är i normalfallet det enklaste och billigaste alternativet. Därför är den även vanligt förekommande även i fritidshus och garage. Återbetalningstiden är kort då investeringen är låg och besparingsmöjligheterna stora.

Nackdelen är att det i de allra flesta fall inte kan stå för hela värmebehovet. Det bör därför snarare ses som ett komplement till en anna värmekälla.  

Luft-vattenvärmepump

Litet och medelstort hus.

Energibehov upp till 25 000 kWh

Radiatorer och golvvärme

Vattenburet värmesystem

Halva Sverige

Passar bäst i södra och mellansverige.

Pris.

90 000 - 150 000 kronor 

En luft-vattenvärmepump hämtar värmeenergi från utomhusluften precis som en luft-luftvärmepump. Vad som skiljer dem åt är att luft-vattenvärmepumpen sammankopplas med ett vattenburet värmesystem som sprider värmen i huset. Dessutom kan en luft-vattenvärmepump användas för uppvärmning av tappvatten.

Då den kopplas till ett vattenburet värmesystem är den mycket effektivare än en luft-luftvärmepump. Men, till skillnad från berg och jordvärme, klarar den inte av lika kalla utomhustemperaturer. Även om de moderna värmpumparna fungerar ner till låga minusdrager, tappar de effektivitet. Därför rekommenderas berg eller jordvärme för dig som bor i norra Sverige. 

Bergvärme och jordvärme

Ett stort och ett litet hus.

Energibehov från 15 000 kWh

Radiatorer och golvvärme

Vattenburet värmesystem 

Hela Sverige

Passar i hela Sverige

Pris.

100 000 - 160 000 kronor

Bergvärme och jordvärme (och även luft-vattenvärmepump) fungerar huvudsakligen på samma sätt. Det som skiljer dem åt är hur de utvinner värmeenergin. Luftvärmepumparna utvinner den, som namnet antyder, den från luften. Jord- och bergvärme utvinner istället värmeenergin som lagras i marken, men på olika sätt.  

Bergvärme kostar runt 110 000 till 160 000 kronor

Bergvärme utvinner värmen från berggrunden, genom att du borrar rakt ner i marken och lägger en kollektorslang ner i borrhålet. Denna borrning och arbetet runt det är vad som gör bergvärme till den värmepump med dyraste installation. 

Men - det kommer även med en stor fördel. Berggrundens temperatur påverkas inte i lika stor utsträckning av utomhustemperaturen. Detta innbär en mycket jämnare energiförbrukning, och klarar kalla dagar bättre än andra värmepumpar.

Hur bra förutsättningar du har för bergvärme beror till störst del på hur långt ner du har till berggrunden - och dens sammansättning. Ju längre ner berggrunden finns desto dyrare blir det att borra för bergvärme. Detta då det krävs foderrör i ytskicktet av borrhålet. 

En berggrund med porrös sammansättning kan ge sämre värmeledning, och det kan krävas djupare borrhål för att nu den önskade effekten. Även detta kan leda till högre kostnader.  

Jordvärme kostar runt 100 000 till 150 000 kronor

Jordvärme fungerar likt bergvärme - men istället för att borra rakt ner så grävs kollektorslangen ner vågrätt på runt 2 meters djup.  

Det gör jordvärme till ett betydligt billigare projekt än bergvärme. Du kan till och med sköta delar av arbetet själv om du har möjlighet.

Det billgare priset kommer dock med en nackdel - de påverkas något mer av temperaturen än bergvärme. Men mycket mindre än vad luft-vattenvärmepump gör.

Jämför alltid flera offerter på värmepumpar

Oavsett vilken värmepump du väljer är det en stor investering, och det lönar sig därför alltid att jämföra offerter från flera olika företag och installatörer. Detta för att du ska kunna försäkra dig om att lösningen du får verkligen är den bästa utifrån dina behov.

Energimyndigheten rekomenderar att du jämför offerter från minst 3 olika företag. Just detta är även något vi på GreenMatch kan hjälpa dig med! Genom vår offerttjänst matchar vi dig med upp till till 4 olika isntallatörer.  De kontaktar dig sedan för att, tillsammans med dig, kunna ta fram skräddarsydda offerter baserat på dig och ditt hus unika förutsättningar.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut