• Priser och beräkning för luft-vattenvärmepump

  Under optimala förhållanden kan ni spara upp till 70 procent av energiförbrukningen, då ni går från uppvärmning med direktel till en luft-vattenvärmepump. Det vattenburna systemet ger en jämn spridning av värmen i huset och kan dessutom värma upp tappvattnet.
  Läs mer
 • 10 fantastiska fakta om värmepumpar

  Bara en minimal mängd av dagens energi från naturen tas tillvara på för uppvärmning av villor och hus. Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt.
  Läs mer
 • Vad är priset för en värmepump?

  Vid valet av ett nytt installationssytem för en värmepump är priset essentiellt. Nedan följer en prisöversikt över de olika värmepumpssystemen, där kostnaderna kommer att presenteras ur både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv.
  Läs mer
 • Hur mycket mindre blir elförbrukningen vid användning av en bergvärmepump?

  Att köpa en luftvärmepump är för många en stor investering, bergvärmepumpen är det dyraste alternativet bland värmepumpar. Men den har även kapacitet till den allra största energibesparingen. På grund av det så är den mycket populär.
  Läs mer
 • Att tänka på innan du köper värmepump

  Innan du köper en värmepump så kan det vara bra att se över ditt nuvarande värmesystem och dess energikostnader, samt vilka förutsättningar för en värmepump just ditt hus har. Detta för att förvissa dig om att en värmepump är rätt val just för dig.
  Läs mer
 • Hur fungerar en luft-vattenvärmepump?

  Luft-vattenvärmepumpen drar nytta av den solenergi som finns lagrad i utomhusluften. Luft-vattenvärmepumpens utomhusmodul samlar in denna värmeenergi med hjälp av ett fläktelement och förflyttar värmen in i huset via det vattenbaserade värmesystemet.
  Läs mer
 • Vad kostar bergvärme?

  Det totala priset för bergvärme består av kostnaden för borrning, anslutning, bergvärmepump, samt installation. De två avgörande faktorerna för det totala priset är dock kostnaden för borrningen av energibrunnen samt kostnaden för själva bergvärmepumpen.
  Läs mer
 • Vilken värmepump passar bäst till dig där du bor?

  Vilken typ av värmepump som passar just dig beror på ett flertal faktorer såsom husets utseende och direkta omgivning, husets befintliga värmesystem och husets energibehov. Den här artikeln kommer att handla om husets geografiska läge och vilken påverkan det kan ha på vilket värmepumpsval som lönar sig bäst.
  Läs mer
 • Funderar du på att skaffa bergvärme?

  Bergvärmepumpar har blivit mycket populära i Sverige framförallt på grund av deras förmåga att ge stora energibesparingar. Men innan du köper en bergvärmepump bör du göra egna efterforskningar och läsa på om ämnet. Är du påläst har du nämligen bättre möjligheter till att göra en riktigt lönsam affär!
  Läs mer
 • Vad betyder COP-värdet på en värmepump?

  En värmepump kräver elektricitet för att fungera. COP-värdet anger förhållanden mellan den förbrukade energin och den värmeenergin som avges. COP-värdet ger därför en indikation på värmepumpens effektivitet. Under rätt förutsättningar kan man använda COP-värdet för att jämföra mellan olika värmepumpars effektivitet.
  Läs mer
 • Vad kostar en luft-luftvärmepump?

  Priset på en luft-luftvärmepump är en viktig fråga när du funderar på ett köp. Men vad kostar en luft-luftvärmepump egentligen? Och är det verkligen en god idé att köpa den billigaste värmepumpen?
  Läs mer
 • 10 tips för att maximera energibesparingen med din värmepump

  En värmepump har potential att avsevärt sänka dina energikostnader. Men för att maximera denna besparing så bör du, innan du installerar en värmepump, se över vilka energisparåtgärder du har möjlighet att göra i ditt hus.
  Läs mer
 • Luftvärmepump till fritidshuset?

  Att använda en luftvärmepump som komplement till en redan befintlig värmekälla i fritidshuset har blivit mycket populärt. En luftvärmepump kan ge värme vid kalla utetemperaturer och komfortkyla vid heta sommardagar. Den kan även ge underhållsvärme under vintermånaderna vilket håller fritidshuset torrt och frostfritt.
  Läs mer
 • Hur fungerar en värmepump?

  Principen bakom en värmepump är den samma oavsett om värmekällan kommer från bergvärme, luftvärme, eller jordvärme. En värmepump fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom. Det vill säga en värmepump förflyttar värmeenergi utifrån till inomhus.
  Läs mer
 • Experternas omdömen om tre luft-vattenvärmepumpar

  Hur stora är besparingsmöjligheterna för en luft-vattenvärmepump? I det här blogginlägget redovisas tester av tre olika luft-vattenvärmepumpar med fokus på deras respektive energibesparingsmöjligheter.
  Läs mer
 • Hur mycket mindre blir elförbrukningen vid användning av en luftvärmepump?

  Att köpa en luftvärmepump är för många en stor investering, och då särskilt för luft-vattenvärmepumpar som är den dyraste typen. Då kan det vara bra att veta hur mycket mindre elförbrukningen faktiskt blir.
  Läs mer
 • Hur avfrostar man sin värmepump?

  En värmepump fungerar inte optimalt under isiga förhållanden. Därför så avfrostar den sig normalt automatiskt. Ibland kan det dock bildas mer frost och is än vad som värmepumpen klarar av att frosta av på egen hand. Man kan då vara tvungen till att ta bort isen manuellt.
  Läs mer
 • Vilken miljöpåverkan har en värmepump?

  Används den rätt så har en värmepump en mycket bra inverkan på miljön. Men som konsument måste man aktivt göra val för att maximera denna positiva miljöeffekt. Detta kräver en medvetenhet om vilka faktorer som har en positiv och negativ inverkan på värmepumpen och miljön.
  Läs mer