Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
1. Förfrågan
1. Förfrågan
Du gör en offert­förfrågan & vi bekräftar dina uppgifter
2. Matchning
2. Matchning
Vi matchar dig med installatörer utifrån dina behov
3. Jämför offerter
3. Jämför offerter
Jämför offerter och hitta bästa lösningen för dig
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 21 april 2021

Experternas omdömen om tre luft-vattenvärmepumpar

Energimyndighetens stora test för värmepumpar för 2013 undersökte tre olika luft-vattenvärmepumpars respektive prestanda. I det här blogginlägget kommer fokus att ligga på vilka besparingsmöjligheter man kan få med respektive värmepump. 

Beräkningarna för alla tester grundas av vissa antaganden. Huset, varpå testet simuleras efter, ligger i de södra delarna av Sverige där årsmedeltemperaturen är 6 plusgrader. Av husets värmebehov går 20 procent till tappvarmvatten.

Det vatten som går till radiatorerna är 55 plusgrader och det vatten som går tillbaka är 45 plusgrader vid lägsta inomhustemperatur. När värmepumpen inte kan tillgodose husets värmebehov så används eltillsatsen. Hushållsel räknas inte med i beräkningen.

De tre testade värmepumparna kostar runt 50 000 - 90 000 kronor. Nedan följer resultaten för de tre testade värmepumparna.

Vill du veta vad en värmepump kan kosta för din bostad? Använd vår kostnadsfria offerttjänst för att beställa upp till 4 skräddarsydda annonser. Allt du behöver göra är fylla i formuläret ovan!

Invest Living LVE-09

Invest LVE-09 monteras direkt in på det vattenburna systemet och den kan styras med en digital display som är monterad på värmeväxlaren. LVE-09 passar med ackumulatortanken Invest TKT-300L med vilket testet är genomfört.

Priset för LVE-09 tillsammans med ackumulatortanken uppgår till cirka 50 000 kronor. Då tillkommer kostnad för installation. Invest LVE-09 har en maxeffekt på 8,2 kW (maximal effekt när vattnet till radiatorerna är 45 grader och utomhustemperaturen är 7 grader).

  • För ett hus med årsmedeltemperatur 6 grader och med ett uppvärmningsbehov på 15 000 kWh per år så är energibesparingen 7 900 kWh per år med en årsvärmefaktor på 2,1.
  • För ett hus med årsmedeltemperatur 6 grader och med ett uppvärmningsbehov på 25 000 kWh per år så är energibesparingen 12 300 kWh per år med en årsvärmefaktor på 2,0.
  • För ett hus med årsmedeltemperatur 6 grader och med ett uppvärmningsbehov på 35 000 kWh per år så är energibesparingen 15 400 kWh per år med en årsvärmefaktor på 1,8.
Invest Living LVE-09
Uppvärmningsbehov Energibesparing Årsvärmefaktor
15 000 kWh 7 900 kWh 2,1
25 000 kWh 12 300 kWh 2,0
35 000 kWh 15 400 kWh 1,8

Källa: Energimyndigheten

Testresultat: LVE-09 kunde inte hålla standardtemperaturen på 55 grader vid 7 plusgrader och 7 minusgrader. Testets beräkningar baserades därför på den närmaste temperaturen. När det bildas is på värmepumpen så ska den automatiskt avfrosta.

Vid testet så bildades det ovanligt mycket is på LVE-09 när det var 2 plusgrader ute. Innan LVE-09 startade avfrostningsprocessen så förlorade värmepumpen mycket effektivitet då värmeeffekten till radiatorerna minskade. Vidare så har LVE-09 har bara 2 kW eltillsats vilket normalt inte räcker till att värma huset då det är riktigt kallt ute. In-Vest hade en ljudnivå på 69dB vilket är relativt högt för en luft-värmevattenpump.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Energy Save AW 24.4-IOU-QC

AW 24.4 är anpassad för enkel dockning med befintliga vattenburna system och produkter av andra fabrikat. Den har automatisk återstart efter strömavbrott och en tydlig och enkel display. Energy Save AW 24.4 passar med inomhusdelen AW 24.4-IIU-QC/MWT300.3-3 kW med vilket testet är genomfört.

Priset är cirka 60 000 kronor, kostnad för installation tillkommer. Maxeffekten är 8,4 kW, vilket är den maximala effekten när vattnet till radiatorerna är 45 grader och utomhustemperaturen är 7 grader.

  • För ett hus med årsmedeltemperatur 6 grader och med ett uppvärmningsbehov på 15 000 kWh per år så är energibesparingen 7 200 kWh per år med en årsvärmefaktor på 1,9.
  • För ett hus med årsmedeltemperatur 6 grader och med ett uppvärmningsbehov på 25 000 kWh per år så är energibesparingen 11 700 kWh per år med en årsvärmefaktor på 1,9.
  • För ett hus med årsmedeltemperatur 6 grader och med ett uppvärmningsbehov på 35 000 kWh per år så är energibesparingen 15 000 kWh per år med en årsvärmefaktor på 1,8.
Energy Save AW 24.4-IOU-QC
Uppvärmningsbehov Energibesparing Årsvärmefaktor
15 000 kWh 7 200 kWh 1,9
25 000 kWh 11 700 kWh 1,9
35 000 kWh 15 000 kWh 1,8

Källa: Energimyndigheten

Testresultat: Precis som Invest LVE-09 så klarade inte Energy Save AW 24.4 att hålla 55 grader till tankarna vid 7 plusgrader och 7 minusgrader. Därför har testets beräkningar gjorts på den närmaste temperaturen som värmepumpen klarade av att komma upp i. AW 24.4 följer LVE-09 också med avseende på den automatiska avfrostningen.

Vid testet så bildades det även här ovanligt mycket is vid 2 plusgrader och värmepumpen förlorade en stor del av sin effektivitet. Precis som LVE-09 så har även AW 24.4 väldigt liten effekt på sin eltillsats. Med en effekt på 3 kW så räcker det normalt inte att värma upp huset vid riktigt kall väderlek. AW 24.4 hade också den en ljudeffektnivå på 69dB.

Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75VHA

Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75VHA annonseras som en bra lösning både för gamla och nybyggda hus. Detta är en luft-vattenvärmepump som kan anslutas till en redan befintlig vattentank. PUHZ-SW75VHA är kompatibel medinomhusdelen EHST20C-YM9B med vilket testet är genomfört.

Priset för inomhusdelen samt utomhusdelen uppgår till cirka 90 000 kronor. Då tillkommer även här kostnaden för installation. PUHZ-SW75VHA har en maxeffekt på 11,1 kW (maximal effekt när vattnet till radiatorerna är 45 grader och utomhustemperaturen är 7 grader).

  • För ett hus med årsmedeltemperatur 6 grader och med ett uppvärmningsbehov på 15 000 kWh per år så är energibesparingen 8 700 kWh per år med en årsvärmefaktor på 2,4.
  • För ett hus med årsmedeltemperatur 6 grader och med ett uppvärmningsbehov på 25 000 kWh per år så är energibesparingen 14 500 kWh per år med en årsvärmefaktor på 2,4.
  • För ett hus med årsmedeltemperatur 6 grader och med ett uppvärmningsbehov på 35 000 kWh per år så är energibesparingen 19 500 kWh per år med en årsvärmefaktor på 2,3.
Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75VAH
Uppvärmningsbehov Energibesparing Årsvärmefaktor
15 000 kWh 8 700 kWh 2,4
25 000 kWh 14 500 kWh 2,4
35 000 kWh 19 500 kWh 2,3

Källa: Energimyndigheten

Testresultat: PUHZ-SW75VHA hade precis som de två andra testade värmepumparna en ljudnivå på 69dB.

Slutsats

Generellt är de testade luft-vattenvärmepumparna inte lika effektiva som en del andra värmepumpar. De testade värmepumparna kan för ett hus i södra Sverige med en årsmedeltemperatur på 6 grader spara mellan 45 till 50 procent på energiförbrukningen.

Andra luft-vattenvärmepumpar på marknaden kan spara upp mot 60 procent. För ett hus som har ett energibehov på 15 000 kWh per år ger Energy Save AW 24.4 en årsvärmefaktor på 1,9. Invest LVE-09 ger en årsvärmefaktor på 2,1 och Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75VHA ger en årsvärmefaktor på 2,4.

Andra luft-vattenvärmepumpar på marknaden kan komma upp i en årsvärmefaktor mellan 2,8 och 2,9. De undersökta värmepumparna presterar alltså generellt lite sämre i energibesparingsförmåga. Gemensamt för de testade luft-vattenvärmepumparna är att de bullrar like mycket, 69 dB.

Andra typer av luft-vattenvärmepumpar kan komma ner ljudnivåer på 56 dB. Detta är en ganska signifikant skillnad då en ökning på 10 dB låter som en fördubbling av ljudnivåns styrka. Hur stor påverkan det har på ett alternativt köp beror givetvis på hur mycket man störs av buller.

Vill du läsa om fler tester av luft-vattenvärmepumpar som Energimyndigheten utfört så kan du göra det här

Är du intresserad av att investera i en luftvärmepump? Du välkommen att fylla i formuläret här för att beställa offerter från flera olika leverantörer. Det är en kostnadsfri tjänst utan förpliktelser.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut