Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Funderar du på att skaffa bergvärme?

Läs i så fall på om bergvärmepumpar då det kan sätta dig i en bättre förhandlingssits och göra investeringen i en bergvärmepump mer lönsam.

Varmepump Bergvarme

Att investera i en bergvärmepump har blivit mycket populärt och är idag den allra vanligaste värmepumplösningen i landet. Detta är till stor del på grund av bergvärmepumpens förmåga att avsevärt minska energiförbrukningen. Bergvärmepumpen ger den största möjliga energibesparingen och många hus- och villaägare som investerar i bergvärme gör det i första hand för att det är en mycket bra ekonomisk investering för framtiden.

Bergvärmepumpens popularitet beror också på att den presterar med samma effekt oberoende av rådande utomhusklimat.

Bergvärmepumpen hämtar solenergin långt nere i berggrunden där temperaturen är konstant 6-8 grader året om. Bergvärmepumpen behöver inte kompletteras med en annan värmekälla under de kallaste vintermånaderna (vilket kan vara fallet med en luft-vattenvärmepump).

Bor du exempelvis i Norrland i en ort med låg genomsnittlig utomhustemperatur kan en bergvärmepump vara en mycket bra investering. En bergvärmepump har en mycket hög årsvärmefaktor, eller SCOP-värde (vill du läsa mer om SCOP-värdet så kan du göra det här: Vad betyder COP-värdet på en värmepump?).

Funderar du själv på att köpa en bergvärmepump?

I så fall, se över noga vilken bergvärmepump som passar just dig (och ifall bergvärme är det mest optimala alternativet överhuvudtaget).

En bergvärmepumps huvudsyfte är att, genom upphämtning av värme ur ett borrhål, värma upp huset genom det vattenbaserade värmedistributionssystemet.

Ska du installera en bergvärmepump så krävs det med andra ord att du redan har ett vattenburet värmesystem med golvvärme eller radiatorer. Saknas detta så finns möjligheten att installera ett, men denna lösning brukar dock sällan rekommenderas då det oftast inte är en lönsam investering. Saknas vattenburet värmesystem så kan istället en luft-luftvärmepump vara ett alternativ.

Fyll i formuläret till höger för att ansöka om offerter på en bergvärmepump.

Lönar det sig att köpa en bergvärmepump?

Bergvärme är det dyraste alternativet av värmepumpar och den totala investeringskostnaden för en bergvärmepump ligger mellan 100 000 – 150 000 kronor.

Denna kostnad gäller enbart ifall du redan har ett vattenburet värmesystem, saknas detta så ökar priset markant.

En fördel med bergvärmepumpen är dock att detta är en engångskostnad. Den fulla installationskostnaden betalas enbart första gången du installerar bergvärme då borrhålet återanvänds för senare system. En bergvärmepump har en lång livslängd jämfört med andra värmepumpsalternativ.

En stor del av priset består av arbets- och installationskostnader. Ju djupare hål som behövs borras för bergvärmepumpen – desto dyrare blir det.

Det är svårt att veta hur djupt hålet kommer att bli i förhand, det märker man först efter att man har börjat borra, men i regel så utgör priset för borrningen cirka 30 procent av det totala priset för en bergvärmepump. Priset kan dock utgöra upp till 60 procent av priset vid större fastigheter.

Hur lång tid det tar för investeringen i en värmepump att löna sig beror på ett flertal faktorer. För det första beror det givetvis på den initiala kostnaden för värmepump och installation. För det andra så beror det på, bland annat, värmepumpens kvalitet och hållbarhet, dess effektivitet, elpris och ränteläge (för dig som funderar på att ta ett lån).

Generellt så har en bergvärmepump väldigt låga driftskostnader och investering kan i regel betala sig efter 5 till 10 år. Dock det är viktigt att du är noga med att du får rätt storlek på värmepumpen.

Bergvaerme _Hoga _kusten

Vilken storlek ska det vara på bergvärmepumpen?

En bergvärmepump dimensioneras efter hushållets energibehov och kapaciteten hos en bergvärmepump fastställs av hur många kW värme den kan leverera under olika perioder.

Storleken på värmepumpen är anpassad till husets maximala effektbehov (effektbehovet då det är som allra kallast ute). Bergvärmepumpen ska vara dimensionerad att klara 70 – 80 procent av det maximala effektbehovet.

Detta innebär att bergvärmepumpen klarar 95 procent av det årliga energibehovet, vilket är det mest effektiva systemet med hänsyn till investering- och driftskostnad. 

Om en bergvärmepump har för hög kapacitet så kommer den att slå av och på under varma och kalla perioder för att anpassa sig till energibehovet. Detta i sin tur sliter på bergvärmepumpen och ger den en kortare livslängd.

För att få en bergvärmepump av rätt storlek så är det viktigt att du har ett bra underlag på husets energiförbrukning.

En bergvärmepumps effektivitet beror även det på ett flertal faktorer. För det första så varierar effektiviteten beroende på märke och modell, men även utomstående faktorer har betydelse, exempelvis dimensionen av borrhålet.

Ett borrhål av fel storlek kan innebära att värmeenergi försvinner bort utan att tas upp optimalt av bergvärmepumpen. Rätt borrdjup är viktigt, och energibrunnen får inte vara underdimensionerad. Normalt är borrhålet 12 centimeter i diameter och 50 – 200 meter djupt. Djupet är beroende på hur långt ner berggrunden ligger.

Beställ flera offerter för bästa pris på bergvärme

Då marknaden för bergvärmepumpar de senaste åren har ökat explosionsartat så finns det i dagsläget många aktörer på marknaden, både leverantörer och installatörer.

Den stora konkurrensen på marknaden gynnar dig som konsument då leverantörer pressas till att sänka priserna och utveckla tekniken (dagens värmepumpar är avsevärt mer effektiva än de för 10 år sedan) .

Prispressen i kombination med det stora utbudet innebär att du alltid bör ta in fler offerter när du funderar på att köpa en bergvärmepump.

För att förvissa dig om att du får det bästa erbjudandet så bör du ta in offerter från minst tre olika leverantörer.

Av offerterna ska det framgå exakt vad som ingår i priset, och vilka kostnader som eventuellt kan tillkomma.

Genom att vara påläst och förhandla mellan de olika leverantörerna kan du göra in riktigt lönsam investering vid köpet av en bergvärmepump. Själva installationen av en bergvärmepump tar normalt 1 till 3 dagar. Ju mer krävande installation (bredare borrhålsdiameter, djupare borrning med mera), desto längre tid.

Du bör även försäkra dig om att installatören är certifierad då det, som tidigare nämnts, är viktigt att bergvärmepumpen är rätt anpassad för just ditt hus.

Det är installatörens uppgift att räkna på, och anpassa, bergvärmepumpen efter husets energibehov, vilket görs med hjälp av olika beräkningsprogram. Installatören ska även göra en besparingskalkyl för ditt hus där det anges vilka åtgärder som krävs för att uppnå den tidigare utfästa besparingen.

Vill du läsa mer om energisparåtgärder kan du göra det här: 10 tips för att maximera energibesparingen med din värmepump. För att få en korrekt kalkyl är det därmed viktigt att du lämnar en så rättvisande bild som möjligt av ditt energiförbruk. Då energiförbrukningen är beroende på flertalet faktorer så bör du därför försöka att samla in information om din elförbrukning från flera år bakåt i.

Har du möjlighet att installera en bergvärmepump?

Innan du bestämmer dig för att investera i en bergvärmepump så bör du förvissa dig om att just du har möjlighet att installera en.

Det finns restriktioner på vilka hushåll som har möjligheten att installera. Bor du exempelvis nära en vattentäkt så är risken stor att du inte får borra eller gräva för bergvärme. Innan du funderar vidare på val av bergvärmepump bör du kontakta miljökontoret i din kommun och ta reda på vilka tillstånd som krävs.

Är du intresserad av att investera i en bergvärmepump? I så fall så är du välkommen att läsa mer om bergvärmepumpar samt fylla i formuläret här på varmepumppriser.se för att beställa offerter från flera olika leverantörer. 

Läs också: Vilken värmepump passar bäst till dig där du bor?