Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Hur fungerar en luft-vattenvärmepump?

En luft-vattenvärmepump hämtar den energi som året runt finns lagrat i utomhusluften.

varmepump fungerar

En luft-vattenvärmepump drar nytta av den solenergi som lagras i luften omkring oss.

Till och med då det är minusgrader ute finns det värmeenergi kvar, dock i mindre mängd.

Med hjälp av ett fläktelement i utomhusmodulen inhämtar luft-vattenvärmepumpen denna värmeenergi.

Fläkten i utomhusmodulen samlar normalt in stora volymer luft (2500 till 5000 m3/h). För att begära offerter på en luft-vattenvärmepump - fyll i formuläret ovan. 

Luft-vattenvärmepumpens köldmedium upptar värmen i uteluften

Denna luft förs genom värmepumpens förångare där det så kallade köldmediat (en vätska hög värmeväxlingskoefficient) uppvärms och förångas. Det förångade köldmediat pumpas sedan vidare till kompressorn där trycket höjs.

Det högre trycket innebär att temperaturen i köldmediat ökar ytterligare. I luft-vattenvärmepumpens kondensor så utvinns till sist värmen i det upphettade köldmediat. Denna värme pumpas till värmepumpens innerdel som via värmeväxlaren i sin tur för ut den i husets vattenbaserade värmesystem, antingen till vattenbaserade radiatorer eller till ett golvvärmesystem.

Luft-vattenvärmepumpen uppvärmer även husets tappvatten. Kortfattat kan man säga att en luft-vattenvärmepump fungerar som ett kylskåp – fast tvärtom. Men istället för att flytta värme inifrån ut så förflyttas värme utifrån in.

Luft-vattenvärmepumpens förångnings- och kondenseringsprocess är relativt komplicerad och beroende på värmepumpens märke och modell så kan prestandan variera (detta blir oftast extra tydligt vid lägre utomhustemperaturer). Vill du läsa mer ingående om hur en värmepump fungerar så kan du göra det här: Hur fungerar en värmepump?

Luft-vattenvärmepumpens prestanda är beroende av utomhustemperaturen

Gemensamt för alla typer av värmepumpar är att de vid drift kräver en viss mängd elenergi - så är då även fallet för en luft-vattenvärmepump. Men vid optimala förhållanden så återbetalas elenergin som krävs för drift flera gånger om i form av värmeenergi. En nackdel med luft-vattenvärmepumpen är dock att kapaciteten sjunker vid låga utomhustemperaturer.

Faktum är att det redan vid nollgradiga temperaturer kan krävas tillsatsvärme för att inomhustemperaturen ska kunna upprätthållas.

Denna tillsatsvärme kan komma från en luft-vattenvärmepumpens elpatron alternativt från en annan värmekälla som till exempel en pelletspanna. Vid mycket kalla temperaturer bör luft-värmepumpen stängas av då den kräver för mycket elektricitet för att omvandla den lilla mängd värmeenergi som fortfarande finns kvar i uteluften.

Det finns visserligen aggregat som kan förbli verksamma vid mycket låga temperaturer, men i regel slutar även dessa att fungera vid -20 grader.

Luft-vattenvärmepumpens värmefaktor (COP-värde) visar hur mycket värmeenergi som utvinns relativt till den mängd energi som driver värmepumpen.

Denna värmefaktor är beroende av temperaturskillnaden mellan utomhustemperaturen (där värmeenergin hämtas ifrån) och inomhustemperaturen. Är temperaturskillnaden stor så fås en lägre värmefaktor. Luft-vattenvärmepumpens effektivitet är därmed, som redan antytt, sämre vid mycket kalla temperaturer.

Varmepump _fakta

Luft-vattenvärmepumpens maximala effekt

På sommaren är uteluften som varmast och temperaturskillnaden mellan ute- och inneluft som minst. Luft-vattenvärmepumpen går då med maximal effekt. Problemet är dock sommarperioden är den tid på året då man har minst nytta av värme. Sommaren står för en liten del av årets totala energibehov. Har man exempelvis en pool kan man däremot dra nytta av värmepumpen för uppvärmning.

När man pratar om värmefaktor är det därför viktigt att ta det genomsnittliga värdet för hela året, den så kallade årsvärmefaktorn, för att få en klar bild över värmepumpens effekt. På grund av att värmefaktorn sjunker vid kalla temperaturer för en luft-vattenvärmepump så blir årsvärmefaktorn i regel lägre för en luftvärmepump jämfört med exempelvis jord- eller bergvärme. Luft-vattenvärmepumpens årsverkningsgrad är cirka 2.0 till 3.0 jämfört med en bergvärmepump som har en årsvärmefaktor på 3.5 till 5.0.

Vid temperaturer under 7 grader kan frost bildas på utomhusdelen, vilket innebär att värmepumpen måste frosta av för att bibehålla hög kapacitet. Hur avfrostar man sin värmepump?

Luft-vattenvärmepumpen lämpar sig bättre i varmare klimat

Det faktum att luft-vattenvärmepumpen fungerar sämre under kalla utomhusperioder gör att den lämpar sig bättre i de regioner i landet som har en relativt hög årsmedeltemperatur. Ju längre söderut man kommer desto mer lämpad är en luft-vattenvärmepump.

Generellt så är luft-vattenvärmepumpen en bättre lösning i Mellan- och Sydsverige än i de norra delarna av landet. Är du intresserad av att investera i en luft-vattenvärmepump? I så fall så är du välkommen att fylla i formuläret här på varmepumppriser.se för att beställa offerter från flera olika leverantörer. Tjänsten är kostnadsfri och helt utan förpliktelser.

Läs också: Att tänka på innan köp av värmepump