Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Hur fungerar en värmepump?

Den grundläggande principen bakom alla typer av värmepumpar är den samma - en värmepump drar värme från den solenergi som lagras omkring oss i luft, mark och vatten. 

Värmepumpar fungerar genom den så kallade kompressorprocessen. Man kan säga att en värmepump fungerar på samma sätt som ett kylskåp, eller en airconditioner, fast tvärtom. Men istället för, som för ett kylskåp, flyttas värmen inifrån till utsidan så tar en värmepump värmen utifrån och flyttar den till insidan.

En värmepump är uppbyggd av fyra huvuddelar, förångare, kompressor, kondensor och expansionsventil. Dessa fyra huvuddelar är alla kopplade till ett slutet rörsystem. I det här slutna rörsystemet cirkulerar ett så kallat köldmedium. Det är de fysiska egenskaperna hos detta flyktiga ämne, det vill säga köldmediets förmåga att snabbt förångas och kondenseras i en mycket låg temperatur, som en värmepump utnyttjar.

Funderar du på att investera i en värmepump? Fyll i formuläret och motta upp till 4 skräddarsydda offerter - helt kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Värmepumpens tekniska process

Hur Fungerar En Varmepump 

  1. Brinevätskan, eller kollektorvätskan som den även kallas, är en frostskyddad vätska som tar upp värmeenergi från berg, jord, luft eller vatten. Detta gör den genom att cirkulera i en så kallad kollektorslang som är utlagt nere i markskiktet, vattnet eller berggrunden. När den iskalla brinevätskan exponeras mot värmeenergin blir den några grader varmare.

    Kollektorslangen med brinevätskan är kopplad till förångaren i värmepumpen och när den nu, efter att den hämtat upp solenergi, ljumma brinevätskan pumpas upp i värmepumpen möter den det slutna rörsystemet där köldmediet i sin tur cirkulerar. När brinevätskan kommer i kontakt med det iskalla köldmediet så skapas det en reaktion. Köldmediet värms upp några grader och förångas. Brinevätskan kyls ner igen och cirkulerar vidare för att på nytt hämta solenergi. Alternativt, för en luftvärmepump, så förs värmeenergin direkt från luften till köldmediet.

  2. Det förångade köldmediet förs sedan vidare till en kompressor där trycket ökas och det förångade köldmediet komprimeras. Det högre trycket på köldmediet gör att temperaturen ökar ytterligare. När temperaturen når 55 - 65 grader så pumpas det förångade köldmediet vidare i det slutna rörsystemet.
  3. Vid kondensorn, även kallad värmeväxlare, kyls det nu heta och förångade köldmediet ner tills dess att köldmediet har kondenserats tillbaka till en ljummen vätska (köldmediet behåller fortfarande ett högt tryck). Vid denna process så frigörs det värme som måste föras bort. Det är denna värme som distribueras ut i bostaden med hjälp av det vattenburna värmesystemet, ventilationssystemet eller direkt ut i luften.
  4. Efter att köldmediet återgått till en vätska cirkulerar det vidare in i expansionsventilen där trycket sänks tillbaka till den ursprungliga nivån. Detta gör att temperaturen sjunker ytterligare och att köldmediet blir iskallt igen. Köldmediet pumpas återigen genom förångaren där köldmediet återigen absorberar värme och kokar upp till ett förångat tillstånd. Processen börjar sedan om igen.

Värmeenergin konserveras inte av värmepumpen vilket innebär att den behöver energi från en extern källa, såsom elektricitet, för att kunna pumpa runt värmen. Dock är den elektriciteten som krävs för drift betydligt mindre än den värmeenergi som värmepumpen i slutänden avger. Värmepumpar som drivs av elektricitet kan ge tillbaka värmeenergi som är 3 till 4 gånger så hög som den energin som krävs för drift.

Varmepump Funktion

Vad består en värmepumps köldmedium av?

Det tryck som behövs i kompressorn avgörs till stor del av valet av köldmedium. Olika vätskors kokpunkt varierar med trycket. Ju högre tryck, desto högre kokpunkt. Köldmediet i värmepumpen består av en vätska med mycket låg kokpunkt. Kokpunkten i köldmediet är ofta så lågt som -40 grader vid normalt atmosfärtryck. Det är därför värmepumpen fungerar vid även mycket låga temperaturer hos värmekällan.

Det är viktigt att köldmediet når en tillräckligt hög temperatur när den är komprimerad så att den kan frigöra så mycket värme som möjligt i kondensorn. Köldmediet måste också kunna kylas ner till en tillräckligt låg temperatur, annars så kan inte värme effektivt föras från brinevätskan, eller utomhusluften, till köldmediet i förångaren.

Skillnaden i tryck måste vara tillräckligt stort för att köldmediet ska kunna kondensera på den “varma sidan” samtidigt som den ska kunna förångas på den “kalla sidan”.

Ju större temperaturskillnad, ju större är skillnad i trycket behövs, och ju högre tryck som behövs desto mer energi går åt för att komprimera köldmediet. Därför minskar värmefaktorn för en luftvärmepump ju större temperaturskillnaden mellan inne- och uteluften är.

Idag används uteslutande köldmedier som är skonsamma för miljön och som inte bryter ner ozonlagret såsom exempelvis koldioxid (R-744) och kolväten. Nyare köldmedier använder R600A, vilket är en isobutan (även kallad 2-metylpropan). Dimetyleter (DME) blir även den populärare som köldmedium.

Kan man använda sin värmepump som en airconditioner?

Reversibla luftvärmepumpar fungerar genom att de ger värme eller kyla till huset. En reversibel värmepump kan ändra riktningen som köldmediet flyter från kompressorn och genom kondensorn och förångaren. I värmeläget så fungerar utomhusmodulen som en förångare, medan inomhusmodulen är en kondensor.

Köldmediet flyter genom förångaren (utomhusmodulen) och för med sig värmeenergin därifrån. I kylläget så är processen liknande, men utomhusmodulen är nu kondensorn och inomhusmodulen (vilken når en lägre temperatur) är förångaren.

Värmepumpen fungerar nu som en vanlig airconditioner. För andra typer av värmepumpar såsom bergvärme kan kylan hämtas direkt från berggrunden.

Är du intresserad av att investera i en värmepump? I så fall så är du välkommen att fylla i formuläret för att beställa offerter från flera olika leverantörer. Det är kostnadsfritt och helt utan förpliktelser.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut