Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
1. Förfrågan
1. Förfrågan
Du gör en offert­förfrågan & vi bekräftar dina uppgifter
2. Matchning
2. Matchning
Vi matchar dig med installatörer utifrån dina behov
3. Jämför offerter
3. Jämför offerter
Jämför offerter och hitta bästa lösningen för dig
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 21 april 2021

Hur mycket mindre blir elförbrukningen vid användning av en luftvärmepump?

Spara på din elförbrukning med en luftvärmepump

Att köpa en värmepump är för många en stor investering. Men en värmepump betalar ofta tillbaka sig själv i och med att den bidrar till att den totala elförbrukningen blir betydligt lägre. En värmepump drar nytta av solenergin som finns lagrad runt omkring oss. Den värmeenergin är gratis så det gäller att dra nytta av den.

En investering i en luftvärmepump kan mer än halvera elanvändningen till värme och/eller vatten i ditt hus. Det gör att du kan minska dina värmekostnader markant. Hur mycket energi du kan spara med en värmepump beror bland annat på:

  • Var i landet du bor
  • Hur stort hushåll du har
  • Hur ditt hus ser ut
  • Hur mycket varmvatten som förbrukas

Ju högre effektivitet en värmepump har, desto mer lönsam blir den. Värmefaktorn påvisar hur mycket värmeenergi som en värmepump ger ifrån sig relativt till den energi den kräver i drift. Ju högre värmefaktor, desto bättre.

Vill du veta hur mycket el du kan spara med en luftvärmepump? Använd vår kostnadsfria offerttjänst för att jämföra både kvalitet och pris! Med offerterna i handen kan du enkelt räkna på besparingar - helt utan förpliktelser. 

Minska elförbrukning med en värmepump

Tänk igenom vilka energibesparingar du vill göra innan du bestämmer dig för storleken på din värmepump

Hur stor värmepump du behöver beror på hur stort effektbehov ditt hus har. Detta motsvarar den effekt ditt hus behöver när det är som kallast ute. Effektbehovet beror på hur huset är byggt, vilken inomhustemperatur du vill ha och var i landet du bor.

Ett genomsnittligt svenskt hus behöver 21 000 kWh per år för att täcka behovet för uppvärmning och varmvatten. Effektbehovet är då 8 kW när det är som kallast ute. Men 8 kW är ett ganska högt effektbehov och det skulle krävas en rätt stor och dyr värmepump för att täcka det.

Om man istället väljer en mindre pump som kan täcka ett effektbehov på någon kW lägre kräver den tillskottsenergi under de kallaste månaderna (alternativt att man accepterar att temperaturen i huset sjunker några grader), men den kommer ändå klara av cirka 90 procent av årets energibehov. Det kan därför vara mer lönsamt att välja en mindre värmepump istället.

En annan fördel med en mindre värmepump är att man kan minska slitaget då den går mer jämnt under året.

Luft-luftvärmepumpar

En luft-luftvärmepump kan främst ses som ett komplement till nuvarande uppvärmning, till exempel direktverkande elvärme. En luft-luftvärmepump passar bäst i hus med öppna planlösningar, då luften kan cirkulera och sprida värmen bättre.

Besparingen i energi beror mycket på hur bra värmen sprids i huset, men generellt kan man säga att en luft-luftvärmepump kan ge en energibesparing på 30 till 50 procent. När utomhustemperaturen sjunker så blir även energibesparingen lägre.

För att maximera effekten av en luft-luftvärmepump, och få ner elförbrukningen så mycket som möjligt, bör man kontrollera att husets befintliga värmesystem är korrekt justerat och att husets termostater fungerar.

Det är även viktigt att placera inomhusdelen på rätt ställe. Den bör placerat på ett sådant sätt, ofta centralt, att den kan sprida värme till alla rum så effektivt som möjligt.

För en luft-luftvärmepump så kan du uppskattningsvis minska elförbrukningen i ditt boende på mellan 6000 till 10000 kWh, men detta skiljer sig från hus till hus då förutsättningarna är olika vad gäller faktorer såsom klimat och behov av energiförbrukning.

Test av luft-luftvärmepumpar

Energimyndigheten har genomfört tester av 17 värmepumpar på olika orter i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. Testet går ut på att beräkna och jämföra energibesparingen samt årsvärmefaktorn. Kolla in testresultaten nedan. 

Stad Medeltemperatur ute Uppvärmningsbehov Energibesparing Årsvärmefaktor*
Malmö 8,2 grader 9 100 kWh 6 500 - 6 900 kWh 2,8 - 4,1
Borås 6,1 grader 11 000 kWh 7 000 - 7 800 kWh 2,8 - 3,5
Luleå 1,3 grader 15 400 kWh 7 900 - 9 300 kWh 2,3 - 2,6

Källa: Energimyndigheten

*Årsvärmefaktorn visar värmepumpens genomsnittliga effektivitet under ett helt år. En värmepump med årsvärmefaktor 2,0 avger alltså två gånger så mycket värmeenergi relativt till den mängd energi som den kräver i drift.

Luft-vattenvärmepumpar

Vad som en luft-vattenvärmepump och en luft-luftvärmepump har gemensamt är att de delar samma värmekälla - uteluften. Detta påverkar verkningsgraden negativt när det blir kallare ute. En luft-vattenvärmepump avger mindre värme ju kallare utetemperaturen blir. Därför passar denna typ av pump bäst i Syd- och Mellansverige.

Då utetemperaturen blir mycket låg kan det krävas kompletterande tillsatsvärme från en annan typ av energikälla. I många fall kommer denna från en elpatron som finns monterad i värmepumpen.

Generellt kan man säga att en luft-vattenvärmepump kan spara mellan 45 till 60 procent av din elförbrukning.

Test av luft-vattenvärmepumpar

Energimyndigheten har även gjort tester av denna typ av värmepump. Beräkningen av energibesparingen och årsvärmefaktorn bygger på tester av 16 luft-vattenvärmepumpar beräknade på en ort med en årsmedeltemperatur på 6 grader:

Effekt Uppvärmningsbehov Energibesparing Årsvärmefaktor
7-8 kW 15 000 kWh 7 200 - 9 700 kWh 1,9 - 2,9
9 kW 35 000 kWh 21 100 - 22 200 kWh 2,6 2,7

Källa: Energimyndigheten

Tänk på att, som tidigare nämnts, värmepumpar med högre effekter har en fördel jämfört med värmepumpar med lägre effekter. Visserligen så ökar besparingen av energi, men en värmepump med en hög effekt är oftast dyrare vilket gör att den inte nödvändigtvis blir lika lönsam som en värmepump med lägre effekt.

Man bör alltså räkna på hur stor energibesparingen blir för värmepumpar med olika effekt. Ju större energibehovet för ditt boende är desto mer tjänar du att investera i en värmepump med högre effekt.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut