Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Vad betyder COP-värdet på en värmepump?

COP-värde - viktigt att hålla koll på

Vad är egentligen en värmepumps COP-värde? Och hur kan du använda det för att jämföra mellan olika värmepumpar?

Vid ett köp av värmepump vill du så klart ha en så effektiv värmepump som möjligt, för ju högre effektivitet en värmepump har desto lönsammare blir den. Men när du jämför prestandan mellan två värmepumpar är det dock bäst att undvika ordet ”effektivitet”.

För att beskriva hur effektiv en värmepump är så används istället begreppet verkningsgrad. Då de flesta värmepumpar använder motorer drivna av elektricitet så syftar verkningsgraden på förhållandet mellan tillförd energi och den avgivna värmeenergin.

En värmepumps verkningsgrad anges som värmefaktorn, även kallat COP-värdet (Coefficient of Performance). COP-värdet är själva termen som används för att beskriva förhållandet mellan hur mycket användbar värmeenergi man får ut på den energin som man för in.

Exempelvis, en mild dag då det är 10 grader ute så kommer en typisk luftvärmepump att ha ett COP värde på 3. Radiatorer drivna på direktel kommer och andra sidan ha ett COP-värde på 1.

För direktel så innebär det att för varje kWh elektricitet förbrukad så får man även ut en kWh värmeenergi. För värmepumpen däremot så ger en kWh elektricitet värmeenergi i det här fallet motsvarande 3 kWh. En värmepump kan alltså under ideala förhållanden flytta betydligt mer värme än energin den drivs av.

Värmepumpens COP-värde är i det här fallet är 3 då den ger ut 3 gånger så mycket energi jämfört med förbruket (den utvunna energin utgör med andra ord två tredjedelar). Driftskostnaden för konsumenten beror alltså på energikostnaden i kombination med COP-värdet. Högre COP-värden innebär lägre driftskostnader.

Planerar du att köpa en värmepump? Fyll i formuläret för att få offerter från flera leverantörer i ditt område. 

Varmepump Tips

COP-värdet är beroende av skillnaden mellan ute- och innetemperaturen

En luftvärmepump är betydligt mer effektiv vid varmare väderlekar, så när det är varmt ute kommer COP värdet att vara högre (på grund av att värmepumpen inte arbetar lika hårt vid förflyttningen av värme). När det är väldigt kallt ute så kommer luftvärmepumpen och andra sidan att få arbeta betydligt mer för att flytta samma mängd värme.

Vid riktigt kalla temperaturer kan COP-värdet till och med närma sig 1. Då fungerar luftvärmepumpen mer som ett vanligt elelement och detta sker typiskt då temperaturen närmar sig -20 grader. Med andra ord så är COP-värdet sämre vid stora temperaturskillnader mellan ute- och innetemperatur.

Varmepump Cop Kallt

För luftvärmepumpar så sjunker COP-värdet ju kallare det blir ute. Men jord-, vatten-, och bergvärmepumpar är inte lika känsliga för kalla utomhustemperaturer. Det tar lång tid och extrem kyla för att påverka temperaturen i jord och vatten.

Som exempel kan sägas att en bergvärmepump drar nytta av den relativt varma temperaturen under jorden på 6 till 8 grader. COP-värdet för en bergvärmepump ligger därför normalt mellan 2,5 och 5,0 och verkningsgraden är i stort sett den samma genom hela året.

Som vi redan fastslagit så ökar COP-värdet då temperaturskillnaden minskar mellan värmekälla och slutmål. COP-värdet kan därför maximeras genom att välja ett lågtemperatursystem (t.ex. golvvärme), och genom att välja en värmekälla med hög medeltemperatur (t.ex. bergvärme).

Har du en rätt dimensionerad bergvärmepump med golvvärme så kan COP-värdet överstiga 4 även vid de kallaste dagarna. Men verkningsgraden är också beroende på ditt hus och dess förmåga att behålla värmen.

För äldre hus är den oftast lägre. För nybyggnationer med hus som har bättre förmåga och värmesystem som kräver mindre värme (t.ex. 35 gradig golvvärme istället för 45-gradigt radiatorvatten) så kan COP-värdet öka ytterligare. COP värdet är alltså delvis en indikator på hur effektiv värmepumpen är, men det är också ett mått på de förhållanden under vilka värmepumpen verkar inom.

COP-värdet - mäter värmepumpens värmefaktor

Var därför misstänksam mot höga COP-värden i annonser utan mer information om under vilka förhållanden som gäller. COP-värdet kan vara framtaget under optimala förhållanden som är orealistiska för ditt hus. Då COP-värdet kan bero på en mängd olika faktorer, samt att det används för att kunna jämföra mellan olika värmepumpar, så krävs det en standardiserad metod. När du jämför mellan olika värmepumpars COP-värden så är det därför viktigt att de jämförs under liknande förhållanden.

Vanligt är att en tillverkare av värmepumpar anger COP-värdet för en värmepump då den drivs under vissa fastsatta förhållanden (en bestämd utomhustemperatur och radiatortemperatur). Given samma energikälla och driftsförhållanden så kommer en värmepump med högre COP-värde att konsumera mindre köpt energi än en värmepump med lägre COP-värde. Du kan därför använda COP-värdet till att jämföra mellan pumpar av samma typ och som drivs under samma förhållanden. Men det är svårare att mäta mellan olika typer av pumpar som drivs under helt olika förhållanden.

De standardiserade mätmetoderna är också olika för olika värmepumpar. Exempelvis kan COP-värdet för jordvärmepumpar mätas vid 0 grader i jorden och 35 grader ut till radiatorerna. COP-värdet för luft-luftvärmepumpar kan och andra sidan mätas vid 7 grader utomhus och 20 grader inomhus. Den här mätningen görs under förhållandevis hög utomhustemperatur och en värmepump som har en bra verkningsgrad vid den här temperaturen kan ha betydligt sämre verkningsgrad än andra värmepumpar i vid lägre temperaturer.

Läs också: Funderar du på att skaffa bergvärme?

Ta värmepumpens värmefaktor för hela året

Ett betydligt bättre, och ärligare, mått på en värmepumps effektivitet är därför årsvärmefaktorn, eller SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Skillnaden mellan COP-, och SCOP-värdet är att COP visar verkningsgraden vid specifika förutsättningar, och att SCOP-värdet visar verkningsgraden över ett helt år. I årsvärmefaktorn så mäts hela året in i COP-värdet, sommar- som vintermånader. Så istället för att ta värdet vid speciella förhållanden så försök att få värmepumpens SCOP-värde då detta värde är enklare för jämförelser mellan olika värmepumpar. För de flesta värmepumpar har en tillverkare numera skyldighet att redovisa SCOP-värdet.

Tänk på att det är årsvärmefaktorn i just ditt hus som i slutänden är avgörande. Det går inte att säga exakt hur effektiv en värmepump är för just dig, men för att få ett så realistiskt SCOP-värde som möjligt så förvissa dig om vilka faktorer som tagits med i beräkningen:

  • Vilka utomhustemperaturer används i beräkningarna? Se till att temperaturerna är relevanta för just ditt hus och den regionen du bor i.
  • Är elen som används till all kringutrustning är inberäknad? Kringutrustning kan exempelvis vara cirkulationspumpen och fläkten i utomhusmodulen.
  • Är tillskottsel som eventuellt behövs som komplement vid de allra kallaste månaderna inberäknad?
Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut