Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 17. mars 2020

Vad kostar bergvärme?

Vilket pris du kan få betala för bergvärme till ditt hus beror på ett flertal faktorer

Vad är priset på bergvärme?

Att installera en bergvärmepump är det dyraste alternativet av värmepumpar. Dock så har bergvärme störst potential för besparingar och kan betala tillbaka sig relativt snabbt. Hur snabbt din bergvärmepump kan börja löna sig är dock helt beroende på bergvärmepumpens pris.

Pris för bergvärme ligger på cirka 100 000 kronor till 150 000 kronor.

Det totala priset på en bergvärme består av borrning för energibrunn, anslutning, själva bergvärmepumpen, samt installation.

Man kan säga att vid installationen av bergvärme består den slutliga kostnaden av två delar. Kostnaden för själva värmepumpen och arbetskostnaden. Arbetskostnaden innefattar borrning, anslutning, samt installation av värmepumpen.

Investeringen av en bergvärmepump är ett bra alternativ för dig som redan har vattenburen värme i ditt hus. Har du dock inte befintligt vattenburet värmesystem så måste det installeras för att du ska kunna utnyttja bergvärme. Då är priset beroende på vilket värmefördelningssystem då väljer, vanligt är golvvärme eller vattenburna radiatorer.

Golvvärme rekommenderas till bergvärme i och med att det ger bäst energibesparingsmöjligheter. Dock så bör du vara medveten om att det inte alltid är lönsamt att dra in vattenburen värme i ditt hus då priset vanligtvis är ganska högt.

Om du planerar att installera en bergvärmepump, ska du fylla i formuläret ovan. Vi kontaktar dig sedan för att förmedla upp till 4 skräddarsydda offerter på bergvärme - helt kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Radiatorer till bergvärme

Priset på bergvärme beror på ett flertal faktorer

Kostnaden för bergvärme är beroende på fler faktorer och skiljer sig från fall till fall. Värmepumpen, borrningen samt installationen kan alla variera kraftigt i pris beroende på förutsättningarna för just ditt hus.

En viktig faktor är såklart priset på själva bergvärmepumpen. Här är det viktigt att välja en värmepump med rätt effekt och det viktigaste när du köper en bergvärmepump är att dimensionera den efter värmebehovet på ditt hus.

Värmepumpar har olika kapacitet, från ett par kW till tiotals kW. Har du ett hus med stort värmebehov så behöver du installera en dyrare bergvärmepump med högre kapacitet.

Vanligt är att du rekommenderas att skaffa en värmepump som täcker mellan 60 och 70 procent av husets maximala värmebehov (behovet när det är som allra kallast ute). Det innebär att värmepumpen kommer att ge 90 procent av den värme som årligen krävs att värma hus och vatten.

Faktorer som påverkar värmebehovet är, bland annat, storleken på huset, husets geografiska läge, och isolering. Själva priset för bergvärmepumpen ligger vanligtvis mellan 50 000 och 100 000 kronor. Priset är som tidigare nämnts beroende på vilken värmepump just du behöver till ditt hus.

Pris för borrning av bergvärme

En annan avgörande faktor för det slutgiltiga priset på bergvärme är djupet på borrhålet. Djupet på hålet beror bland annat på berggrunden och dess mineralsammansättning, grundvattenflödet (mycket vatten i marken innebär mer värme) samt ditt hus energibehov.

Normalt djup för energibrunnen är 100 till 200 meter. För att få en uppfattning om vad borrdjupet har för inverkan på totalpriset följer här ett antal exempel på ungefärliga priser för olika borrdjup:

Borrdjup Pris
100 meter 30 000 kronor
150 meter 40 000 kronor
200 meter 55 000 kronor
250 meter 65 000 kronor

Bor du i ett villaområde och i ett hus med relativt litet energibehov (cirka 25 000 kWh per år) kan det löna sig att dela borrhålet med en granne. På så sätt kan ni dela på installationskostnaderna.

Vid byte av bergvärmepump behöver du inte betala för borrning igen då samma borrhål återanvänds för den nya värmepumpen. På så sätt uppgår inte kostnaderna för byte av värmepump till de samma som vid installationen.

Beställ offerter på bergvärme Det tar endast 1 minut!

Pris för installation av bergvärme

Till sist tillkommer kostnaden för själva installationen. Den kan även den variera men ligger oftast mellan 10 000 och 30 000 kronor.

Totalt för bergvärme ligger kostnaderna vanligtvis mellan 100 000 och 150 000 kronor. Kostnaderna kan dra iväg för dig som har ett stort hus där det eventuellt behövs borras två hål för att få tillräckligt med värme.

Beroende på var du bor i Sverige kan priset också skilja sig lite. Bor du exempelvis i en storstadsregion kan det vara så att du får betala lite mer.

Ju fler hus per värmepumpsinstallatör, desto dyrare kan installationen bli. I Stockholmsregionen får du exempelvis räkna med att priset är högre än i övriga landet. Men därmed behöver det inte nödvändigtvis vara billigare att installera en värmepump för dig som bor på landet.

Bor du i Norrland kan det vara så att det behövs borras djupare för att komma åt värmeenergin. Detta beror på att ett mindre antal soltimmar per år träffar marken, vilket gör att berggrunden blir kallare.

Generellt så blir borrdjupet grundare ju längre söderut i Sverige som bergvärmepumpen installeras. Det kan vara bra att ha i åtanke att det billigaste priset kanske inte alltid är det bästa. Var noga med att se över vad du verkligen får för priset och jämför bara likvärdiga alternativ.

Om borrdjupet exempelvis är grundare för en viss leverantör (vilket medför ett billigare totalpris) så kan kanske bergvärmepumpen i slutänden inte ta till vara på optimal mängd värmeenergi. Detta i sin tur gör att de långsiktiga besparingarna blir mindre.

Här hittar du exempelberäkningar på kostnad för installation av bergvärme. 

Prisjämförelse av olika värmepumpar

I många fall kan det alltså löna sig att betala extra för kvalitet. Fastän investeringspriset i en bergvärmepump är relativt högt så har den potential att snabbt betala tillbaka sig snabbt. Normalt kan bergvärme återbetala sig redan efter 5 till 10 år.

Nedan följer en tabell som illustrerar relativa priser för de vanligaste typerna av värmepumpar du kan välja i mellan. Var uppmärksam på att det är generella uppskattningar och att priser och besparingsgrader kan variera.

Värmepump Kostnad installation Kostnad värmepump Besparing
Luft-luft ca. 5000 kronor 5 000 - 20 000 kronor 30 - 55 %
Luft-vatten ca. 25 000 kronor 25 000 - 75 000 kronor 40 - 65 %
Jordvärme ca. 30 000 kronor 50 000 - 100 000 kronor 45 - 75 %
Bergvärme ca. 40 000 kronor 50 000 - 100 000 kronor 50 - 80 %

ROT-avdrag för bergvärme

Har du möjlighet att få ROT-avdrag på arbetskostnaderna så har du möjlighet att göra stora besparingar på värmepumpskostnaden.

Du kan få en skattereduktion med upp till 30 procent (max 166 667 kronor) på arbetet som genomförs vid installationen av värmepumpen. Då ingår inte kostnader för material. Då en stor del av priset du betalar för bergvärme består av själva arbetskostnaden finns här stora pengar att tjäna. Kostnaden för borrningen är bland annat en del av arbetskostnaden som omfattas av ROT-avdraget.

Läs också: Hur fungerar en luft-vattenvärmepump?

Finns det pengar att spara vid borrning samt installation av bergvärme?

Det är viktigt att du hittar en bra installatör av bergvärmepumpen och då även priser tenderar att variera mellan olika leverantörer bör du alltid ta in mer än en offert. Installeras en bergvärmepump korrekt så är den mer eller mindre underhållsfri, så vid installation lönar det sig i de flesta fall att låta en professionell installatör utföra den.

Vill du spara pengar vid installationen av bergvärmepumpen så finns det möjlighet att dela upp arbetet. Du kan till exempel hitta en entreprenör som utför själva borrningen och låta värmepumpsleverantören utföra själva installationen. Dock så brukar bergvärme i de flesta fall säljas som en helhetslösning där borrning, anslutning, värmepump och installation ingår i ett paket.

Fördelen med detta är att du kan förvissa dig om att arbetet blir slutfört, och att du undviker konflikter för arbetsuppgifter som ligger i en ansvarsmässig gråzon, det vill säga att de inblandade aktörerna frånsäger sig ansvaret för vissa delmoment. Ett alternativ är givetvis att utföra delar av arbetet själv, exempelvis den grundläggande grävningen.

Beställ offerter Det tar endast 1 minut!