Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 18. mars 2020

Värmepump till fritidshuset?

En luftvärmepump är en populär lösning till fritidshus då den förutom att avge värme även kan fungera som luftkonditionering

Behöver du en värmepump till din sommarstuga?

Att installera en luftvärmepump i sitt fritidshus är mycket populärt då den kan avge värme vid kalla utomhustemperaturer och kyla vid varma. En luftvärmepump kan också bidra till ren och hälsosam inomhusluft.

Värmepumpen kan med andra ord öka inomhuskomforten samtidigt som den sänker energikostnaderna till fritidshuset. En luft-luftvärmepump är en vanlig lösning i sommarstugor i och med att många sommarstugor saknar vattenburna värmesystem.

Många sommarstugor har elradiatorer som värmekälla och då fungerar en luft-luftvärmepump som ett mycket bra komplement. Vid en eventuell installation finns det besparingspotential för många tusenlappar då värmepumpen kan ersätta elvärmen under stora delar av året.

Själva installationen av värmepumpen i fritidshuset går oftast lätt och smidigt. Man bör dock först undersöka att huset har möjlighet att få en värmepump installerad då så inte alltid är fallet. Detta kan exempelvis bero på ett föråldrat elsystem.

Vill du installera en värmepump i ditt fritidshus? Fyll i formuläret till höger för att få upp till fyra offerter från värmepumpsinstallatörer i ditt område. 

Värmepump till fritidshus

Värmepumpen ger underhållsvärme och motverkar fuktskador

Under vintern låter många sitt fritidshus gå i vinterdvala. Nackdelen med detta är dock att ifall man stänger av värmen till sitt hus så ökar luftfuktigheten, för ju kallare det är i huset, desto högre luftfuktighet. En låg och ojämn inomhustemperatur som leder till kondens kan i sin tur leda till fuktskador.

Fukten kan leta sig in i möbler, väggar och andra byggnadsmaterial och resultera i mögel samt den unkna luft som är typisk för många sommarstugor.

Utöver risken för fuktskador så kan helt ouppvärmda sommarstugor drabbas av frostskador under de kallaste vintermånaderna. Speciellt allvarligt kan det bli ifall vattensystemet drabbas, i värsta fall kan kylan spränga vattenledningar.

Varmepump Fritishus FuktskadaDessa skador kan ibland inte upptäckas förrän först på våren då fritidshuset redan hunnit drabbas av svåra vattenskador. Är vattensystemet inte tömt under kalla vintermånader bör det vara minst 5 till 7 grader inomhus för att undvika frysning vid eventuella elavbrott.

Inomhustemperaturen bör generellt alltid vara åtminstone 5 grader över utomhustemperaturen. Installationen av en värmepump i fritidshuset kan vara en effektiv lösning på detta problem då många luftvärmepumpar har möjlighet att ge så kallad underhållsvärme.

Underhållsvärme är när en viss temperatur hålls under de kalla vintermånaderna för att hålla fukten och frosten borta. I många fall räcker det med en inomhustemperatur på 5 till 10 grader för att åstadkomma detta. En luftvärmepump till sommarstugan kan alltså hålla den torr och frostfri hela vintern.

Fritidshus med isolering och fuktspärr bör ha underhållsvärme för att inte drabbas av fuktskador. Underhållsvärme har alltså ett flertal fördelar. Den ger snabbare uppvärmning av huset, har en låg energiförbrukning, samt minskar risken för frost, fukt- och mögelproblem.

Med minskad fuktmängd i inomhusluft, möbler, och byggnadsmaterial så undviker man även den typiska sommarstugaluften. Men för att den fuktiga luften ska försvinna så krävs det inte enbart en högre temperatur - luften måste också cirkulera för att få bort fukten. En luftvärmepump bidrar med bättre cirkulation, särskilt i fritidshus med öppen planlösning.

En värmepump kan användas som luftkonditionering

Luftvärmepumpar utrustade med underhållsvärme är med andra ord ett mycket bra alternativ i fritidshus. Men det finns också fler fördelar med att installera en värmepump i sitt fritidshus. En luft-luftvärmepump kan också användas som en airconditioner under sommaren. 

Luft-luftvärmepumpen kan med ett knapptryck enkelt ställas om till att blåsa ut kalluft. Eftersom sommarstugor ofta kan vara dåligt isolerade och snabbt kan bli väldigt varma under heta sommardagar så kan det vara skönt att ha en värmepump med kylmöjligheter.

En luft-luftvärmepump kan också fungera som luftrengörare och göra inomhusluften ren och hälsosam. Många luft-luftvärmepumpar kan rena luften från 99% av alla bakterier, virus och allergiämnen. Då många lider av pollenallergi kan en luft-luftvärmepump vara perfekt då den kan lindra besvären.

Läs också: Hur fungerar en värmepump?

Fjärrstyrning av luftvärmepumpen

Det finns även möjlighet att fjärrstyra sin luftvärmepump via antingen mobilen eller internet. Vissa nya värmepumpar har till och med inbyggd WiFi och kan styras med en smartphone.

En uppenbar fördel med detta är att man kan ha koll på sitt fritidshus även under perioder då man själv inte är där.

Via fjärrstyrning så kan man bland annat slå på eller stänga av luftvärmepumpen samt få information om, eller ställa in, inomhustemperaturen. Man kan exempelvis använda fjärrstyrning till att ställa in värmen så att det är varmt och skönt den dagen man åker till sitt fritidshus.

Förutom att en fjärrstyrd värmepump ger möjlighet för extern styrning så kan den även sända rapporter vid olika händelser. Man kan exempelvis få larm ifall temperaturen överstiger eller understiger en viss temperatur. Man kan även få larm vid eventuella strömavbrott, vilket annars kan vara problematiskt i hus man sällan vistas i.

Med en fjärrstyrd värmepump kan man få besked om strömavbrott direkt till mobilen via SMS så man snabbt kan vidta eventuella åtgärder.

Är du intresserad av att investera i en luft-luftvärmepump? I så fall så är du välkommen att fylla i formuläret för att beställa offerter från flera olika leverantörer (upp till fyra stycken). Det är 100 % gratis och helt utan förpliktelser.

Beställ flera offerter Det tar endast 1 minut!Läs också: 10 tips för att maximera energibesparingen med din värmepump