Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
1. Förfrågan
1. Förfrågan
Du gör en offert­förfrågan & vi bekräftar dina uppgifter
2. Matchning
2. Matchning
Vi matchar dig med installatörer utifrån dina behov
3. Jämför offerter
3. Jämför offerter
Jämför offerter och hitta bästa lösningen för dig
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 21 april 2021

Vilken värmepump passar bäst till dig där du bor?

Bergvärmepump passar i norra Sverige

Är årstemperaturen mycket låg där du bor? Då kanske inte en luftvärmepump är den optimala värmepumpslösningen för dig.

Beroende på var du bor i landet kan vissa värmepumpstyper vara bättre lämpade än andra. I vårt avlånga land så skiljer sig nämligen årsmedeltemperaturen mellan de nordliga delarna och de sydliga delarna avsevärt (se bild nedan). Skillnaden i årsmedeltemperatur mellan Kiruna i norr och Malmö i söder är 8 grader. Den stora skillnaden mellan värmepumparna är varifrån värmeenergin hämtas. En luftvärmepump - luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar - hämtar energin från uteluften. Jord-, sjö- och bergvärmepumpar däremot hämtar värmeenergin från mark, ytvatten och berggrund.

För att komma i kontakt med leverantörer av värmepumpar - fyll i formuläret till höger.  

Luftvärme

varmepump TemperaturkartaLuft-vattenvärmepumpen använder precis som luft-luftvärmepumpen värmen i utomhusluften för att för att sedan föra in den inomhus. Skillnaden är att en luft-vattenvärmepump använder sig av det redan befintliga vattenburna värmesystemet.

Verkningsgraden på en luftvärmepump är betydligt högre under sommaren än vad den är under vintern. Detta kan visserligen vara bra för dig som behöver mycket värme till en utomhuspool, men vanligtvis så är det under denna period som behovet av värmeenergi är som minst.

När utetemperaturen sjunker så kräver luft-luftvärmepumpen mer energi för att tillgodose värmeenergibehovet vilket innebär att effektiviteten sjunker markant under riktigt kalla vinterdagar.

Många luftvärmepumpar fungerar inte vid riktigt kalla temperaturer (det vill säga temperaturer under -20 grader). Eftersom energiinnehållet i luften vid dessa temperaturer är liten så är även energivinsten liten då värmepumpen måste jobba mer för att utvinna värmeenergin.

En luftvärmepump har en dålig verkningsgrad vid utetemperaturen under -10 grader, vid -15 grader har många luftvärmepumpar inte ett bättre COP-värde än 1,5 – 2,0. Vid kallare temperaturer bör värmepumpen stängas av och tillsatsvärme tillföras från en kompletterande värmekälla såsom via elpatron. När el-patronen slår till sänks värmefaktorn avsevärt.

Vid lägre temperaturer än cirka 7 grader måste även luftvärmepumpen avfrostas vid jämna mellanrum. Då förs värme in i utedelen och under avfrostningen har luftvärmepumpen en sämre effektivitet.

Sammanfattningsvis så blir årsmedelfaktorn för en luftvärmepump inte lika hög som för en jord-, sjö-, eller bergvärmepump eftersom verkningsgraden (COP-värdet) minskar vid kalla utetemperaturer. I kalla orter så minskar därför energibesparingen för en luftvärmepump.

Generellt så passar en luftvärmepump bäst för dig som har en relativt varm årsmedeltemperatur i ett område där det sällan blir kallare än -10 grader. En luftvärmepump fungerar därför betydligt sämre i Kiruna än vad den gör i Malmö.

Bergvärme, jordvärme, och sjövärme

Fördelen med bergvärme, jordvärme, och sjövärme är att de inte påverkas av utetemperaturen och kan därmed hålla en jämn drift över året. I sjön eller nere i marken är temperaturen relativt stabil året runt och ligger på mellan 0 – 10 grader.

Bergvärme-, jordvärme- och sjövärmepumpar kan täcka in ditt energibehov vad gäller värme och varmvatten även vid mycket låga utetemperaturer. Vid eventuell installation så är denna typ av värmepump i högre grad beroende av lokala förhållanden.

Oavsett vilken markvärmepump det gäller (bergvärme, jordvärme, eller sjövärme) så krävs det anmälningsplikt till din kommun. Vill du installera en jordvärmepump krävs det att du har tillräckligt stor yta på tomten och för en vattenvärmepump behöver du bo i närheten av ett vattendrag.

På vissa orter i landet finns det regionala förordnanden som förbjuder borrning av bergvärme. Bor du nära en vattentäkt kan det exempelvis bli svårt att få tillstånd för borrning för bergvärme. Kontakta därför miljökontoret i din kommun i god tid innan du påbörjar en installation av bergvärmepump.

För bergvärme krävs det i de flesta kommuner ett minimalt avstånd på 20 meter mellan borrhål. Detta är på grund av att energiuttaget från borrhålet gör att berggrunden till viss del avkyls. Tätt närliggande borrhål kan därmed påverka varandra.

För dig som bor på landet är inte detta något problem, men för dig som bor i ett villaområde kan det begränsa möjligheterna av värmepumpstyp. Energibesparingen för en bergvärmepump eller jordvärmepump är beroende på var i Sverige ditt hus ligger.

Olika bergarter har inte samma förmåga att leda värme och beroende på var du bor så krävs olika djupa borrhål. Likaså är den bästa marken för jordvärme den med en hög vattenhalt.

Val av värmepump

Generellt så ger bergvärmepumpar allra störst besparing för hus med ett högt energibehov. Ju kallare utomhus desto större energibehov, och en bergvärmepump kan vara ett bra alternativ i de norra delarna av landet.

När det är riktigt kallt ute ger jordvärme och bergvärme bättre energibesparing än luftvärme. Dessa typer av värmepumpar passar därmed bättre för dig som bor i norra delarna av landet. Luftvärmepumpar och andra sidan lämpar sig bäst för hus i Syd- och Mellansverige.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut