Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
1. Förfrågan
1. Förfrågan
Du gör en offert­förfrågan & vi bekräftar dina uppgifter
2. Matchning
2. Matchning
Vi matchar dig med installatörer utifrån dina behov
3. Jämför offerter
3. Jämför offerter
Jämför offerter och hitta bästa lösningen för dig
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 20 april 2021

Vad är priset för en värmepump?

En prisguide för energikällor.

Prisguide för bergvärme, jordvärme och luft vattenvärmepump

Vid valet av ett nytt installationssytem för en värmepump är priset essentiellt. Nedan följer en prisöversikt över de olika värmepumpssystemen, där kostnaderna kommer att presenteras  ur både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv.

Vad är kostnaden för en luft/vatten-värmepump?

Priset för en luft/vatten värmepump är liten i jämnförelse med jordvärme och bergvärme. Installationen som genomförs är förhållandevis enkel. Investeringen landar oftast på någonstans mellan 90 000 och 125 000 kronor inklusive installationen.

Totalkostnaden för installationen beror till största del på vilka förutsättningar som redan finns i byggnaden. Därför blir det viktigt att ur konsumentens synvinkel ta reda på vad som ingår i en installation av luft/vatten-värmepumpar och vilka kostnader som kan tillkomma. De faktorer som spelar in för den slutgiltiga kostnaden är hur huset är beläget, geografiskt. Hur stor bostadsytan är samt hur mycket varmvatten som förbrukas.

Under optimala förhållanden kan man sänka uppvärmningskostnaden med upp till 70 %. Investeringen som man har gjort kan därför snabbt återbetalas i och med att de rörliga energikostnaderna(, vilket) blir betydligt mindre. Investeringen som man har gjort kan redan vara återbetald inom en period på 7 års tid. Med hjälp av en luft/vatten-värmepump som energikälla uppgår den årliga besparningen till cirka 10 000 - 14 000 kWh, vilket motsvarar cirka 13 000 - 17 000 kronor per år.

Vad är kostnaden för en bergvärmepump?

Marknaden för bergvärmepumpar har de senaste åren vuxit väldigt snabbt. Detta har i sin tur lett till högre konkurrens mellan leverantörer, vilket har lett till sänkta priser. Kostnaden för bergvärmepumpen är emellertid fortfarande relativt hög. En bergvärmepump kan variera mycket i pris beroende på bland annat modell och tillverkare, hur mycket effekt som behövs för att värma upp huset, vad den totala borrningskostnaden blir, samt hur bra pris man kan få av sin leverantör.

En bergvärmepump kostar idag någonstans mellan 80 000 och 120 000 kronor, utöver detta tillkommer  borrningskostnad samt en installationskostnad. Priset för borrning varierar mellan 20 000 och 40 000 kronor, då priset bestäms utifrån antalet borrhål som behövs göras och hur djupa dessa ska vara. Lyckligtvis kan arbetskostnaden minska med hjälp av ROT-avdraget med upp till 30 procent, till skillnad från tidigare år då avdraget var på 50 procent.

Investeringen i bergvärmepumpar kan ses som relativt kostsam, men det är också viktigt att poängtera att kostnaden brukar betala tillbaka sig själv efter bara några år, eftersom bergvärme bidrar med en stor årlig energibesparing. En normalstor villa kan spara upp till 25 000 kronor årligen i minskade värmekostnader. Vanligtvis ligger energibesparingen på ungefär 10 000 - 14 000 kWh per år, eller 13 000 - 17 000 kronor. Återbetalningstiden för en bergvärmepump är i de flesta fall på mellan 5 till 10 år.

Vad är kostnaden för en jordvärmepump?

Jordvärmepumpen kostar mellan 45 000 - 80 000 kronor beroende på vilken effekt man vill ha. Grävning och nedläggning av slangar kan kosta mellan 20 000 - 40 000 kronor. Installationen uppgår totalt till ett pris på 50 000 - 130 000 kronor.

Vissa moment av installationen utav jordvärmepumpen kan göras på egen hand, som exempelvis grävning - dock krävs det en del kunskap för detta. Man bör också vara medveten om att man har möjlighet att få ROT-avdrag för arbetet som rör grävning, läggning av slang, samt installation av värmepumpen.

Precis som för en bergvärmepump ska en jordvärmepump ses som en investering som lönar sig långsiktigt. Energibesparingen för en jordvärmepump är i de flesta fall mellan 10 000 - 14 000 kWh per år, vilket motsvarar en ungefärlig årlig besparing på 13 000 - 17 000 kronor.En investering i en jordvärmepump är kostsam, men värmepumpen har potential till att kraftigt sänka värmekostnaderna vilket gör att den kan betala tillbaka sig självt efter 7 till 10 år.