Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 30 mars 2021

10 fantastiska fakta om värmepumpar

varmepump_vit

Det visste du inte om värmepumpar

Idag tar vi endast till vara på en ytterst liten del av den förnybara energin som finns i naturen. Uppvärmning av hus och villor kräver energi, och idag kan vi använda oss av förnybar energi för att producera värme. Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt. Samtidigt som vi kan ta hand om vår miljö kan vi spara stora summor pengar med hjälp av värmepumpen. Nedan följer 10 värdefulla fakta om värmepumpar, som du kanske inte kände till tidigare. 

Är ni interesserad av att veta mer om hur ni kan sänka era uppvärmningskostnader samtidigt som ni värnar om miljön? Då ska ni fylla i formuläret ovan! Vi matchar er med olika sammarbetspartners som skickar offeter på värmepumpar till er. När ni mottager offerterna kan ni i lugn och ro utvärdera vilket alternativ som passar bäst. Tjänsten som vi erbjuder är kostnadsfri för er som konsument och ni binder er inte till något avtal!

#1 Värmepumpen och klimat

I dagsläget finns det huvudsakligen två typer av värmepumpar; luftburna värmepumpar och vätskeburna värmepumapar.

En luftburen värmepump hämtar energin i form av lagrad solenergi ifrån luften vilket den omvandlar till värme. Exempel på sådans typer av värmepumpar är luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar.

Denna typ av luftvärmepumpar passar framför allt i södra och mellersta Sverige, eftersom dess effektivitet påverkas till viss del av utomhustemperaturen.

Den andra typen av vätskeburna värmpumpar hämtar istället sig värmeenergi från berg, jord eller sjö. Dessa värmepumparna är mindre känsliga för temperaturskillnader och därmed mer passande i norra delar av Sverige.  

Piggy

#2 Värmepumpens marknad

Under de senaste åren har marknaden för värmepumpar ökat markant, speciellt för bergvärmepumpar.

Konkurrensen för tillverkarna har hårdnat, vilket har lett till fördelar för privatpersoner då priserna har pressats.

Tekniken har även utvecklats snabbt och bara under de senaste 10 åren så har effektiviteten förbättrats avsevärt.

En värmepump anses idag vara en god investering för de flesta villaägare, då det finns en stor valfrihet mellan typer av pumpar och varumärken.

I Sverige är marknaden för bergvärme stark, vilken delvis beror på att bergvärme inte påverkas av utomhustemperaturen. 

#3 Värmepumpens effektivitet

Den tekniska utvecklingen sker i en rask takt och man har lyckats att ta fram pumpar som är 30 procent effektivare och 30 procent billigare än för bara några år sedan.

I dagsläget kan besparingen med en värmepump uppgå till 75 procent vid konvertering från direktverkane el eller oljepanna. Idag genererar en värmepump upp till fem gånger mer energi än vad den förbrukar. Effekten mäts i COP, Coefficient of Performance, och ska redovisas för värmepumpen.

#4 Faktorer som påverkar valet av värmepump

När man väljer att använda en värmepump som värmekälla så bör man ta ställning till vilken typ av fastighet som ska värmas upp, tomtens förutsättningar, utomhusklimatet samt energiförbrukningen. Man bör även se över vilket skick fastigheten är i. Är huset i behov av förbättring av isoleringen? Detta kan vara ett första steg i pocessen att bli mer energismart och skära ner på kostnaderna för uppvärmning.

Flowers

#5 Värmepumpens miljöpåverkan

Det är ingen helmlighet att vi tillsammans står inför en stor utmaning: att hantera klimathotet! De direkta orsakerna är enligt samstämmig forskning utsläppen av växthusgaser, som i sin tur huvudsakligen kommer från vår energianvändning.

Forskarna är också eniga om att vi måste lägga om energianvändandet från grunden.

Värmepumpen bidrar inte bara med sänkta energikostnader, den kan också bidra till att spara belastningen på natur och miljö. De äldre värmepumparna använde sig utav freoner och andra miljöskadliga ämnen, men dagens pumpar är betydligt mindre miljöskadliga. då man använder sig utav miljövänligare köldmedium

#6 Kombinera elen för miljön

Den största ekonomiska vinsten uppnås i normalfallet när en värmepump installeras i ett tidigare eluppvärmt hus. Vissa typer av värmepumpar kan till och med halvera elanvändningen till värme och varmvatten i ett eluppvärmt hus. Idag blir det allt vanligare med kombinationslösningar. Man ser en möjlighet att spara energi genom att använda sig av varierande kombinatiner mellan olika typer av värmepumpar, solceller samt andra energi och uppvärmningsalternativ.

home

#7 Värmepumpen motverkar fukt i huset

Om ni har självdragsventilation och byter ut en bränslepanna mot en värmepump kan ventilationen i huset försämras. Bränslepannan som har värmt källaren ersätts med en värmepump som inte ger någon spillvärme vilket gör att källaren kan bli kallare och fuktigare. Därför är det bra om ni ser till att källaren ventileras bättre. För att hålla källaren torr kan man även installera ett element som hjälper till att hålla borta fukten.

#8 Värmepump ed varvtalsstyrning

Eftersom Sverige har ett mycket varierande klimat så kan det vara bra att effekten för värmepumpen justerar sig själv efter behov. I dagsläget finns det värmepumpar som är varvtalsstyrda vilket innebär att de hela tiden justeras efter husets behov och förutsättningar. En varvtalsstyrd värmepump har mindre energianvändning, högre årsmedelverkningsgrad men är vanligen 20 000 till 40 000 kronor dyrare, beroende på varumärke och kvalitet..

#9 Värmepumpen - näst intill underhållsfri

Till skillnad mot andra energiförsörjningsalternativ är värmepumpen näst intill undethållningsfri. Värmepumpar överlag kräver av att en certifierad installatör tar hand om pumpen om det uppstår något problem, men det du kan göra själv är att ha koll på värmepumpen så den fungerar som den ska. Se till att det finns tillräckligt med köldbärarvätska i systemet samt kontrollera varmvattenberedarens säkerhetsventil regelbundet. Det kan även vara bra att rengöra partikelfilter och silar.

Clock

#10 Framtiden för värmepumpar

Framtiden ser ljus ut för värmepumpar då de helatiden förbättras och efterfrågan ökar. Värmepumpen har flera användningsområde, de vissa typer även kan användas för att kyla bostaden. Forskning och rön indikerar även på att det kommer bli allt vanligare med kombineringslösningar, bestående av  exempelvis en kombination mellan värmepumpar, solvärme och andra hållbara energikällor.

Är ni intresserad av att jämföra offerter på värmepumpar? Fyll i formuläret så matchar vi er med våra samarbetspartners. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser. 

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut