Jämför pris och offerter på jordvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
1. Förfrågan
1. Förfrågan
Du gör en offert­förfrågan & vi bekräftar dina uppgifter
2. Matchning
2. Matchning
Vi matchar dig med installatörer utifrån dina behov
3. Jämför offerter
3. Jämför offerter
Jämför offerter och hitta bästa lösningen för dig
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 02 juli 2021

7 enkla steg för bästa pris på jordvärme

Beräkna priset för installation av jordvärme i 7 enkla steg

Den främsta fördelen med jordvärme är att det kan innebära en årlig energibesparing på 50 till 70 procent, för uppvärmning och varmvatten. Systemet är underhållsfritt och livslängden för jordvärmepumpen uppskattas till cirka 20 år.

Det finns många fördelar med jordvärme, men trots detta har det hamnat något i skymundan för bergvärme - en värmekälla som blivit extremt populär bland villaägare landet över.

Priset för en jordvärmepump är detsamma som för en bergvärmepump, men installationskostnaden är något billigare eftersom grävning är mindre kostsamt än borrning. GreenMatch har sammanställt 7 enkla steg för att du ska kunna uppskatta vad en jordvärmepump och installation kan kosta för er.

Få flera skräddarsydda offerter på jordvärme - fyll i kontaktformuläret, för en enkel jämförelse av pris och kvalitet på jordvärme. Offertförfrågan är kostnadsfri och utan förpliktelser för dig som konsument! 

Beräkna priset för att gräva jordvärme till ditt hus

1. Minska din månadskostnad för uppvärmning med upp till 70 procent - så stor skillnad kan jordvärme göra

En jordvärmepump generar i genomsnitt tre gånger mer energi än vad den förbrukar. Ett hus i södra Sverige med en energiförbrukning på 21 000 kWh per år i uppvärmning, kan minska energiförbrukningen till omkring 7000 kWh per år. Med ett totalt elpris på omkring 1,30 kr per kWh, innebär det att du med jordvärme går från 27 300 kronor i uppvärmningskostnad med direktel, till en total kostnad på 9 100 kronor om året.

Ni sparar i detta exempel 18 200 kronor genom att byta från direktel till jordvärme. Kanske låter det lite för bra? Priset för installation och inköp av jordvärmepumpen innebär dock en extra månadskostnad beroende på avbetalningsplan, fram tills dess ni slutbetalt värmepumpen. Här kan du läsa mer om finansiergingsalterativ för värmepumpar, om ni inte har möjlighet att betala hela investeringen på en gång. 

Om ni idag har direktverkande el kan ni minska månadskostnaden för uppvärmning med upp till 70 procent. Byter ni system från en förbränningspanna med ved eller pellets är det inte säkert att kostnaden minskar lika mycket, men du får ett underhållsfritt system med lång livslängd. 

Jordvarme _Pris1

2. Installera jordvärmepump och utnyttja nuvarande vattenburna värmesystem

Jordvärmepumpen räknas till kategorin brine-vattenvärmepump, vilket också inkluderar sjövärme och bergvärme. Värmepumpen ska anslutas till ett vattenburet distributionssystem med radiatorer eller golvvärme. Det är viktigt att radiatorerna är anpassade för lågtemperatur.

Om ni redan idag har golvvärme eller radiatorer med en framledningstemperatur på 35 till 45°C har ni mycket tillgodo. Det beror på att låg framledningstemperatur gör att skillnaden mellan ute- och innetemperatur blir mindre, vilket i sin tur minskar trycket på kompressor och förångare. I bostäder som kombinerar golvvärme med radiatorer innebär ett lågtempererat system att en jämn temperaturnivå kan hållas i hela systemet.

Konvertering från ett luftburet system med fläktar eller elradiatorer till jordvärme innebär ett högre totalpris för installationen. Ett komplett vattenburet system med rör, kopplingar och element kan kosta upp till 100 000 kronor inklusive installation, för en normalstor bostad. Ett alternativ kan vara att energirenovera huset och använda en luft-luftvärmepump eller frånluftsvärmepump.

Jordvarme _Pris2

3. Högre inköpspris med energirenovering, men minskade kostnader på lång sikt

Vad innebär en energirenovering? Beroende på hur väl isolerat ditt hus är idag, finns det olika åtgärder som kan vidtas för en mer energieffektiv uppvärmning. Ni kan minska energibehovet med upp till 70 procent genom att isolera husets klimatskal.

Fråga dig själv följande frågor och åtgärda de delar av huset där värmeläckaget är som störst.

  • Drar det in från fönster eller dörrar?Täta med tätningslister. Tänk på att inte köpa för tjocka lister, då blir det svårt att stänga fönstrena. Om bostaden har tvåglasfönster eller äldre ytterdörrar kan det vara lämpligt att byta ut dessa till mer energieffektiva alternativ.
  • Är någon av väggarna kalla? Finns det ytor på ytterväggen där frost bildas? Detta tyder ofta på bristfällig isolering. Tilläggsisolering kan ske inifrån eller utifrån. Detta är vanligast på trähus och enklast är ofta att täta utifrån genom att tillfälligt ta ner panelen.
  • Tilläggsisolera vinden - en enkel lösningGenom att lägga ut isolering på vinden minskar risken för värmeläckage genom vindsutrymme. Tänk på att detta kan sänka temperaturen på vinden. Detta gäller särskilt om yttertaket och bjälklagret är bristfälligt isolerat.

Kom ihåg att för hus med mekanisk ventilation kan du med fördel göra husets klimatskal så tätt som möjligt. Hus utan mekanisk ventilation, med självdrag, kräver däremot ett visst drag för att luftgenomströmningen ska fungera.

Jordvarme _Pris3

4. Priset för grävning till jordvärmeanläggning

Arbetet för grävning till en jordvärmeanläggning brukar kosta mellan 20 000 och 40 000 kronor. Stora ytor ska grävas upp och jordvärmeslangen, eller kollektorslangen som den också kallas, ska placeras på 90 till 150 centimeters djup. Därefter ska marken återställas, vilket kanske är särskilt viktigt om jordvärmeslangen grävs ner i trädgård. Det finns två sätt att minimera priset för grävningen av jordvärmeslangen:

Utnyttja rotavdraget

Utnyttja rotavdraget och få arbetskostnaden av grävningen till halva priset. Det kan minska det totala priset med 10 000 till 20 000 kronor för installation av jordvärme. Tänk på att det endast är arbetskostnaden som är giltig för rotavdrag, kostnader för hyra av maskiner och material räknas inte in i rotavdraget.

Utför grävarbetet själv

Vid tillgång till grävmaskin och körtillstånd av denna, finns det en del pengar att spara genom att utföra grävningsarbetet till jordvärmen själv. Slangen, som för ett hus på omkring 150 kvadratmeter bör vara cirka 400 meter lång, ska grävas ner på 90 till 150 centimeters djup. Tänk på att garantin för jordvärmeanläggningen kan påverkas om ni själv utför delar av arbetet.Jordvärme _Pris 3_5

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

5. Priset för jordvärmeslangen

En jordvärmeslang på 400 meter kostar omkring 20 000 kronor inklusive grävning. Om du själv utför grävarbetet går det att köpa kollektorslang för ungefär 15 kronor metern. Tänk på att slangen ska hålla i upp till 100 år, därför är det viktigt med bra kvalitet.

Om du ska utöka slangens längd med hjälp av en certifierad grävmaskinist och installatör kan du räkna med 50 kronor per meter  slang. Slangen ska fyllas med 30 procent köldbärarvätska och 70 procent vatten. Köldbärarvätskan gör att vattnet i jordvärmeslangen inte fryser.

Hur många meter slang som behövs till jordvärmepumpen beror dels på bostadsytan, vilket du kan läsa mer om i steg 6. Dessutom avgör jordens sammansättning hur många meter jordvärmeslang som behövs för anläggningen. Lerjord och blöt sandjord är bäst lämpad för att leda värme, vilket leder till ett lägre totalpris tack vare kortare slang. Porös jord leder värme sämre, vilket i sin tur leder till ett högre totalpris.Jordvarme _Pris4

6. Totalpris för jordvärme - minskar med bostadens areal

I ett väldimensionerat system beräknas kompressorn hålla i ungefär 10 år, och ibland längre. Anledningen till den korta livslängden på kompressorn är att den arbetar hårt när värmepumpen brukas. Livslängden för själva jordvärmepumpen beräknas dock till minst 20 år och livslängden för kollektorslangen 100 år.

Ju mindre huset är, desto lägre är energibehovet. Ett lågt energibehov leder till kortare kollektorslang och lägre kapacitet på jordvärmepumpen, vilket innebär ett lägre pris. Det är vanligt att marken där slangen är nedgrävd har någon grad lägre temperatur, men det är inte meningen att marken ska frysa till is under en längre period. Detta kan nämligen orsaka permafrost.

Två komponenter avgör hur effektiv din nya jordvärmeanläggning blir; jordvärmepumpens kapacitet och jordvärmeslangens längd. Dessa två ska vara korrekt dimensionerade för full kapacitet. Till viss del kan man kompensera den ena komponentens brister med en högre kapacitet för den andra komponenten, men det är inte ekonomiskt optimalt.

Om anläggningen är underdimensionerad i form av bristfällig längd på kollektorslangen, kan detta innebära att marken runt slangen har en lägre temperatur. Om jordvärmeslangen är underdimensionerad skapar detta större tryck på värmepumpens kompressor, vilket kan leda till en förkortad livslängd för denna.

Jordvarme _Pris5

7. En korrekt dimensionerad jordvärmepump håller i över 20 år - priset återbetalar sig på knappt 10 år

Att investera i jordvärme är en stor men långsiktig investering. Ett välfungerande värmesystem höjer dessutom värdet på huset och innebär minskad månadskostnad för uppvärmning av huset. Om du dessutom vill ha ett underhållsfritt alternativ, så är en korrekt dimensionerad jordvärmepump en riktigt god investering.

Priset för en totalentreprenad med grävning, jordvärmepump och installering brukar ligga mellan 100 000 och 130 000 kronor för en normalstor villa. Av detta räknas 30 procent som arbetskostnad, vilket ger dig ett rotavdrag på mellan 17 000 och 22 000 kronor. Livslängden för jordvärmeslangen uppskattas till 100 år, medan värmepumpen beräknas hålla i omkring 20 år.

Låt oss säga att grävning, installation och jordvärmepump får ett slutgiltigt pris på 120 000 kronor. Om du minskar den löpande månadskostnaden för uppvärmning med 60 procent, innebär detta en återbetalningstid på sju år, för exempelvis en villa ed en energiförbrukningen innan jordvärmeinstallationen på 21 000 kWh om året.Jordvarme _Pris6

Gör en offertförfrågan på jordvärme genom att fylla i formuläret. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut