Jämför pris och offerter på luft‑vattenvärmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
1. Förfrågan
1. Förfrågan
Du gör en offert­förfrågan & vi bekräftar dina uppgifter
2. Matchning
2. Matchning
Vi matchar dig med installatörer utifrån dina behov
3. Jämför offerter
3. Jämför offerter
Jämför offerter och hitta bästa lösningen för dig
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 20 april 2021

Luft-vattenvärmepump: Så väljer du bästa offerten

Är luft-vattenvärmepumpen rätt val för ditt hus?

Luft-vattenvärmepumpens popularitet beror delvis på att det inte krävs ingrepp på tomten. I kombination med den höga verkningsgraden på dagens värmepumpar är det ett gott alternativ för bostäder med vattenburet värmesystem.

Systemet passar främst för hushåll i södra Sverige som inte har en alltför hög varmvattenförbrukning. Luft-vattenvärmepumpen fungerar bra för hushåll med en årlig värmeförbrukning upp till 25 000 kilowattimmar. Då kan värmepumpen stå för upp till 70 procent av hushållets värmebehov.

Den bästa offerten på en luft-vattenvärmepump är anpassad för hushållets värmebehov och förbrukning av varmvatten. Effekten på värmepumpen ska också stå i relation till årsmedeltemperaturen där du bor, vilket du kan läsa mer om nedan.

För att kunna välja den bästa offerten, behöver du först några att jämföra med. Använd gärna GreenMatch enkla tjänst för att få flera offerter helt kostnadsfritt

Luft-vattenvärmepump utedel

Så jämför du offerterna

Priset på installation av värmepumpar varierar i ganska hög grad.

Generellt sett kan man säga att priserna är högre i storstäderna jämfört med övriga Sverige. Det beror främst på att efterfrågan är hög, vilket leder till att installatörerna kan ta ut högra avgifter i arbetskostnad. Samtidigt kan priserna vara höga om en installatör är ensam i sin region.

Därför bör du ta in flera offerter innan du bestämmer dig.

Hur vet jag vilken offert som är bäst?

När det kommer till att välja offert finns det några faktorer du kan jämföra i offerterna:

1. Luft-vattenvärmepumpens effekt

Skiljer sig effekten mellan värmepumparna som har rekommenderats till ditt hushåll? En värmepump med högre effekt kostar vanligen mer och klarar av att täcka ett högre värmebehov. Däremot tjänar du inte på att installera en alltför kraftfull värmepump om effekten är högre än vad som krävs för husets värmebehov.

2. Arbetskostnaden ska motsvara schablonkostnaden om 30 procent av det totala priset

Arbetskostnaden ska alltid finnas specificerad i offerten. Enligt Svenska Värmepumpsföreningen och Energimyndigheten ligger schablonkostnaden för arbetet på 30 procent av totalkostnaden för installation och inköp av en luftvärmepump.

Fråga alltid hur stor del av kostnaden som motsvarar arbetstiden i de fall som arbetskostnaden inte finns specificerad i offerten.

3. Övriga kostnader

  • Behöver du demontera en gammal värmepump eller panna? Hör efter om det ingår i totalentreprenaden eller om du måste betala extra för det arbetet. En installatr kan ta ut en avgift på 2000-5000 kronor för demontering och bortforsling av ditt gamla system.
  • Vilken typ av hus bor du i? Om huset har tjocka betongväggar eller ytterväggar av eternitplattor kan det innebära högre kostnader. Det beror på att särskilda åtgärder måste vidtas inför borrningen. När det gäller betongväggar krävs en betongborr och vid eternitplattor krävs särskilda skyddsåtgärder med tanke på radonhalten i eterniten. 
  • Har du en gammal förbränningspanna i källaren som nu tas bort? Då kan du behöva installera ett extra element för att kompensera för utebliven värme. Likaså kan du behöva se över ventilationen om huset inte har mekanisk ventilation.

Luft -vatten _kostar

Vad påverkar priset i offerten?

Energimyndighetens rekommendation är att du ska ta in minst tre offerter inför inköp av en värmepump. För bästa jämförelse ska offerterna separat redovisa kostnader för värmepump, arbete samt övriga omkostnader.

Pris på luft-vattenvärmepumpar

Priserna varierar från 45 000 kronor upp till 80 000 kronor. Prisskillnaden beror främst på hur stort huset är. Värmebehovet och varmvattenförbrukningen måste ställas i relation till hur mycket energi värmepumpen klarar av att generera. Om ni har en hög varmvattenförbrukning kan ni behöva en extra varmvattenberedare eller ackumulatortank. Priset för dessa ligger runt 20 000 kronor.

Arbetskostnad vid installationen

Installationen av en luft-vattenvärmepump tar ungefär en arbetsdag. Det är främst elarbete och rördragning som ska göras. Installatören ska även borra ett hål igenom ytterväggen. Om denna är av betong kan det ta något längre tid jämfört med ett trähus. Räkna med en arbetskostnad på 20 000 kronor.

Övriga omkostnader

Förutom priset för värmepump och arbete, tillkommer även eventuella kostnader för rördragning samt demontering av ert nuvarande system. Om radiatorerna behöver kompletteras eller bytas ut tillkommer givetvis extra utgifter för detta.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Stabil marknad för luft-vattenvärmepumpar

Det säljs årligen omkring 6 000 luft-vattenvärmepumpar i Sverige. Medan marknaden för bergvärmepumpar minskar och antalet frånluftsvärmepumpar ökar, så är marknaden för luft-vattenvärmepumpar relativt stabil.

Fördelar med en luft-vattenvärmepump
  1. Det krävs inga ingrepp i tomten, till skillnad från bergvärme och i synnerhet jordvärme. 
  2. Luft-vattenvärmepumpen klarar att värma upp ett hus på 170 kvm i Sydsverige.
  3. Du kan spara 50-60 procent av kostnaderna i jämförelse med vattenburen el.
Nackdelar med en luft-vattenvärmepump
  1. Huset måste ha ett vattenburet system med radiatorer eller golvvärme. 
  2. Radiatorer med hög framledningstemperatur leder till att värmepumpens verkningsgrad blir väldigt låg.
  3. Systemet fungerar bäst i södra och mellersta Sverige. Det beror på att utomhusluftens temperatur påverkar värmepumpens verkningsgrad. Ju kallare luften utomhus är, desto lägre blir värmepumpens verkningsgrad. De flesta luft-vattenvärmepumpar har normal funktionalitet ned till -15°C. Därefter behöver den vanligen hjälp av en elpatron eller annan spetsvärme.