Jämför pris och offerter på luft‑vattenvärmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
1. Förfrågan
1. Förfrågan
Du gör en offert­förfrågan & vi bekräftar dina uppgifter
2. Matchning
2. Matchning
Vi matchar dig med installatörer utifrån dina behov
3. Jämför offerter
3. Jämför offerter
Jämför offerter och hitta bästa lösningen för dig
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 24 november 2021

Så väljer du bästa offerten på en Luft-vattenvärmepump

Så hittar du offerten som passar ditt hus bäst

Totala priset för att installera värmepumpar varierar i ganska hög grad. Generellt sett kan man säga att priserna är högre i storstäderna jämfört med övriga Sverige. Det beror främst på att efterfrågan är hög, vilket leder till att installatörerna kan ta ut högra avgifter i arbetskostnad. Samtidigt kan priserna vara höga om en installatör är ensam i sin region.

Därför är det viktigt att du ta in flera offerter och jämför dessa innan du bestämmer dig. 

Luft-vattenvärmepump

Hur vet jag vilken offert som är bäst?

När det kommer till att välja offert finns det några faktorer du bör kika lite extra på:

1. Luft-vattenvärmepumpens effekt och effektivitet

Effekt - som mäts i kW

Skiljer sig effekten mellan värmepumparna som har rekommenderats till ditt hushåll? En värmepump med högre effekt kostar vanligen mer och klarar av att täcka ett högre värmebehov. Däremot tjänar du inte på att installera en alltför kraftfull värmepump om effekten är högre än vad som krävs för husets värmebehov.

Effektivitet - som mäts i SCOP

Effektiviteten (COP) på en värmepump visar hur mycket värmeenergi den genererar per kWh el den använder sig av. Det visar dock bara vid en tidpunkt - och därför bör du istället se på SCOP. SCOP visar effektiviteten men utjämnat för säsongerna, och blir därför en mycket bättre mätenhet.  

2. Arbetskostnaden för installationen

Arbetskostnaden bör alltid finnas specificerad i offerten. Kom dock ihåg att när det kommer till rotavdraget räknas arbetskostnaden i praxis som ett schablonbelopp på 30 % av den totala kostnaden.

Fråga alltid hur stor del av kostnaden som motsvarar arbetstiden i de fall som arbetskostnaden inte finns specificerad i offerten.

3. Övriga kostnader

  • Behöver du ta bort en gammal värmepump eller panna? Hör efter om det ingår i totalentreprenaden eller om du måste betala extra för det arbetet. En installatr kan ta ut en avgift på 2000-5000 kronor för demontering och bortforsling av ditt gamla system.
  • Har ditt hus tjocka betongväggar eller ytterväggar av eternitplattor kan det innebära högre kostnader. Det beror på att särskilda åtgärder måste vidtas inför borrningen. När det gäller betongväggar krävs en betongborr och vid eternitplattor krävs särskilda skyddsåtgärder med tanke på radonhalten i eterniten. 
  • Du kan behöva installera extra element för att kompensera för utebliven värme och se över ventilationen om huset inte har mekanisk ventilation. Ingår detta då i kostnaden eller är det något tillägg.
Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Vad påverkar priset i offerten?

Energimyndighetens rekommendation är att du ska ta in minst tre offerter inför inköp av en värmepump. För bästa jämförelse ska offerterna separat redovisa kostnader för värmepump, arbete samt övriga omkostnader.

Pris på luft-vattenvärmepumpar

Priserna varierar från 45 000 kronor upp till 80 000 kronor. Prisskillnaden beror främst på hur stort huset är. Värmebehovet och varmvattenförbrukningen måste ställas i relation till hur mycket energi värmepumpen klarar av att generera. Om ni har en hög varmvattenförbrukning kan ni behöva en extra varmvattenberedare eller ackumulatortank. Priset för dessa ligger runt 20 000 kronor.

Arbetskostnad vid installationen

Installationen av en luft-vattenvärmepump tar ungefär en arbetsdag. Det är främst elarbete och rördragning som ska göras. Installatören ska även borra ett hål igenom ytterväggen. Om denna är av betong kan det ta något längre tid jämfört med ett trähus. Räkna med en arbetskostnad på 20 000 kronor.

Övriga omkostnader

Förutom priset för värmepump och arbete, tillkommer även eventuella kostnader för rördragning samt demontering av ert nuvarande system. Om radiatorerna behöver kompletteras eller bytas ut tillkommer givetvis extra utgifter för detta.

Luft-vattenvärmepumpen blir ett allt mer populärt alternativ

Det såldes 2020 över 14 700 luft-vattenvärmepumpar i Sverige. Sedan 2014 ser vi en tydlig uppgång i försäljningen at luft-vattenvärmepumpar i Sverige. Det beror till stor del på att tekniken gjort stora framsteg och de blir en allt mer pålitlig värmepump trots det kalla klimatet i Sverige. Tack vara mycket mindre arbete än för jord- och bergvärme är det även ett billigare alternativ än dessa, vilket välkomnas av husägare.

Litet och medelstort hus.

Anpassade för dig med normal eller låg energiförbrukning - upp till 25 000 kWh per år.

Halva Sverige

Fungerar som bäst för hus i södra och mellansverige.

Radiatorer och golvvärme

En luftvatten-vmrepump kräver vattenburen centralvärme. Till exemepel radiatorer eller golvvärme.

Fördelar med en luft-vattenvärmepump
  1. Det krävs inga ingrepp i tomten, till skillnad från bergvärme och i synnerhet jordvärme. 
  2. Luft-vattenvärmepumpen klarar att värma upp ett hus på 170 kvm i Sydsverige.
  3. Du kan spara 50-60 procent av kostnaderna i jämförelse med vattenburen el.
Nackdelar med en luft-vattenvärmepump
  1. Huset måste ha ett vattenburet system med radiatorer eller golvvärme. 
  2. Radiatorer med hög framledningstemperatur leder till att värmepumpens verkningsgrad blir väldigt låg.
  3. Systemet fungerar bäst i södra och mellersta Sverige. Det beror på att utomhusluftens temperatur påverkar värmepumpens verkningsgrad. Ju kallare luften utomhus är, desto lägre blir värmepumpens verkningsgrad. De flesta luft-vattenvärmepumpar har normal funktionalitet ned till -15°C. Därefter behöver den vanligen hjälp av en elpatron eller annan spetsvärme.