• Utnyttja 50 procent rotavdrag under 2015

  22. september 2015
  Rotavdraget sänks från och med 2016. Idag är 50 procent av arbetskostnaden vid rotarbeten giltigt för avdrag. Framöver minskas procentsatsen för rotavdraget till 30 procent.
 • 10 fantastiska fakta om värmepumpar

  05. september 2014
  Bara en minimal mängd av dagens energi från naturen tas tillvara på för uppvärmning av villor och hus. Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt.
 • Vad är priset för en värmepump?

  25. augusti 2014
  Vid valet av ett nytt installationssytem för en värmepump är priset essentiellt. Nedan följer en prisöversikt över de olika värmepumpssystemen, där kostnaderna kommer att presenteras ur både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv.
 • Att tänka på innan du köper värmepump

  02. juni 2014
  Innan du köper en värmepump så kan det vara bra att se över ditt nuvarande värmesystem och dess energikostnader, samt vilka förutsättningar för en värmepump just ditt hus har. Detta för att förvissa dig om att en värmepump är rätt val just för dig.
 • Vilken värmepump passar bäst till dig där du bor?

  26. maj 2014
  Vilken typ av värmepump som passar just dig beror på ett flertal faktorer såsom husets utseende och direkta omgivning, husets befintliga värmesystem och husets energibehov. Den här artikeln kommer att handla om husets geografiska läge och vilken påverkan det kan ha på vilket värmepumpsval som lönar sig bäst.
 • Vad betyder COP-värdet på en värmepump?

  21. maj 2014
  En värmepump kräver elektricitet för att fungera. COP-värdet anger förhållanden mellan den förbrukade energin och den värmeenergin som avges. COP-värdet ger därför en indikation på värmepumpens effektivitet. Under rätt förutsättningar kan man använda COP-värdet för att jämföra mellan olika värmepumpars effektivitet.
 • 10 tips för att maximera energibesparingen med din värmepump

  14. maj 2014
  En värmepump har potential att avsevärt sänka dina energikostnader. Men för att maximera denna besparing så bör du, innan du installerar en värmepump, se över vilka energisparåtgärder du har möjlighet att göra i ditt hus.
 • Hur fungerar en värmepump?

  08. maj 2014
  Principen bakom en värmepump är den samma oavsett om värmekällan kommer från bergvärme, luftvärme, eller jordvärme. En värmepump fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom. Det vill säga en värmepump förflyttar värmeenergi utifrån till inomhus.
 • Vilken miljöpåverkan har en värmepump?

  28. april 2014
  Används den rätt så har en värmepump en mycket bra inverkan på miljön. Men som konsument måste man aktivt göra val för att maximera denna positiva miljöeffekt. Detta kräver en medvetenhet om vilka faktorer som har en positiv och negativ inverkan på värmepumpen och miljön.