Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
1. Förfrågan
1. Förfrågan
Du gör en offert­förfrågan & vi bekräftar dina uppgifter
2. Matchning
2. Matchning
Vi matchar dig med installatörer utifrån dina behov
3. Jämför offerter
3. Jämför offerter
Jämför offerter och hitta bästa lösningen för dig
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
31 March 2021

Jordvärmepump

Jordvärmepumpen - en energieffektiv värmekälla

Jordvärmepumpen hämtar värme ur marken via en kollektorslang. Slangen grävs ned på en till en och en halv meters djup. Jordvärmepumpen används för att hämta lagrad solenergi ur jordlagret via vätskan i kollektorslangen. Med detta system kan du täcka omkring 95 procent av ditt hushålls årliga värmebehov.

För en normalstor villa är kostnaden för jordvärmepumpen mellan 45 000 och 80 000 kronor. En total entreprenad, inklusive installation och grävning brukar ligga på 100 000 - 130 000 kronor. 

Uppskattad livslängd på en jordvärmepump är 10-15 år, även om det idag finns många värmepumpar som är mer än 20 år gamla.

Funderar du på att köpa en jordvärmepump? Du kan enkelt jämföra både pris och kvalitet via Greenmatch - helt kostnadsfritt! 

När du beställer offerter via oss tar du del av flera fördelar: 

 • Du får upp till 4 skräddarsydda offerter genom att fylla i formuläret.
 • Du får ta del av konkurrenskraftiga priser eftersom leverantörerna tävlar om dig. 
 • Du sparar tid på att inte behöva kontakta alla leverantörer själv. 
 • Vår tjänst är helt kostnadsfri och medför inga förpliktelser. 
Vad krävs för att installera en jordvärmepump?
 • Tomtyta på åtminstone 250-400 kvadratmeter, där kollektorslangen grävs ned. 
 • Jordlagret får gärna ha hög vattenhalt, men inte vara vattenmättad. 
 • Huset måste ha ett vattenburet värmesystem med radiatorer eller golvvärme. 
 • Jordvärmepumpen är lämplig för hushåll med ett medelhögt till högt värmebehov.

Priser på jordvärmepumpar

Priset på en jordvärmepump brukar ligga på cirka 45 000 till 80 000 kronor. Priset varierar med hushållets värmebehov och ju större värmebehov, desto längre kollektorslang och större effekt på värmepumpen krävs.

GreenMatch har sammanställt några av de ledande producenternas jordvärmepumpar. Priserna på jordvärmepumparna är ett snittpris på marknaden, med reservation för variationer mellan återförsäljare.

Samtliga värmepumpar i exemplet motsvarar en effekt på 8 kW, vilket vanligen är tillräckligt för en normalstor villa. En värmepump av denna storlek kräver en kollektorslang på 350-500 meter för en normalstor villa. Slangen läggs ut i serpentiner med ett mellanrum på omkring en meter. Kollektorslangen kräver i detta exempel en tomtarea på minst 300-450 kvadratmeter.

Priser på jordvärmepump
Produkt Effekt COP 35 Ljudeffekt Vattenvolym Pris
CTC EcoHeat 408 8,37 kW 5,01 43,9 dB(A) 223 l 53 000 kr
EVI HEAT GeoSun I 8 kW 5 x 200 l 59 000 kr
Mecaterm AquapaQ 7,69 kW 4,39 x 205 l 59 000 kr
Nibe F1245 8 kW 5,05 43 dB(A) 180 l 76 000 kr
Daikin EGSQH10S18AA9W 2,5-13 kW 5,9 x 180 l 64 000 kr
IVT PremiumLine HQ C/E 8 7,9 kW 5,1 45 dB(A) 185 l 80 000 kr
Thermia Duo Optimum 8 kW 4,88 44 dB(A) 180 l 75 000 kr
Beställ offerter på jordvärme

Mer om tabellens parametrar 

 • Effekt
  Samtliga värmepumpar ligger på 8kW, förutom Daikins modell som är varvtalsreglerad och har en effekt på 2,5-13 kW beroende på aktuellt värmebehov. 
 • COP
  Värmefaktor för system på 35 grader. Observera att dessa uppgifter är hämtade från produktbladet och att förutsättningarna för testerna kan variera. 
 • Ljudeffekt
  En parameter som inte alla producenter uppger. Snittvärdet ligger på 44 dB(A), vilket motsvarar en normal konversationsnivå. 
 • Vattenvolym
  Antal liter vatten som ryms i den integrerade varmvattenberedaren. Observera att volymen inte nödvändigtvis speglar mängden varmvatten som kan genereras av värmepumpen. 
 • Pris
  Prisuppgifterna är hämtade direkt från producenterna, om detta uppges. I annat fall är priset ett snittvärde från olika återförsäljare. Priset inkluderar endast kostnaden för själva jordvärmepumpen. Kostnader för grävning, rörmateriell och installation tillkommer, vilken du kan läsa mer om i stycket nedan.

Läs också: Vad är priset för en värmepump?

Gräva jordvärme till hus

Kostnader för grävning och installation av jordvärmepump

Den totala kostnaden för installation av markvärme brukar hamna mellan 100 000 och 130 000 kronor.

Förutom kostnaden för värmepump, måste du inkludera kostnader för kollektorslang, grävning och installation av värmepumpen inklusive eventuell rördragning.

Arbetskostnaden beräknas uppgå till 35 procent av totalkostnaden. Du kan få 30 procent i avdrag på arbetskostnaden via rotavdraget.

Gräva för jordvärme

Grävarbetet tar vanligen 1-2 dagar, beroende på hur stor yta som ska grävas upp och hur jordlagret ser ut. Kollektorslangen kan grävas ned i tomtmark, dike eller annan öppen markyta. Om slangen ska placeras i gräsmattan på tomten måste du räkna med kostnader för att återställa gräsmattan.

Arbetskostnad för grävning: Ca. 10 000-20 000 kronor
Pris för 400 meter kollektorslang: Ca. 6 000 kronor

Installera jordvärmepumpen

När grävarbetet är utfört och kollektorslangen är på plats ska rör dras mellan kollektorslang och jordvärmepumpen. Har du idag en panna eller värmepump? Då kan denna forslas bort innan den nya värmepumpen sätts på plats.

Installationskostnad: Ca. 10 000 kronor
Demontering av gammal panna/värmepump: Ca. 2 000 kronor

Fördelar & nackdelar med jordvärme

5 fördelar med jordvärme
 • Jordvärmen kan stå för upp till 95 procent av värmebehovet.
 • Jordvärme är billigare än bergvärme, men dyrare än en luft-vattenvärmepump.
 • Jordvärmepumpen värmer upp både inomhustemperaturen och tappvatten.
 • Jordvärme är ett bra alternativ till bergvärme om det är långt till berggrunden.
 • Det går att reparera eller byta ut kollektorslangen i marken, till skillnad från kollektorslang som placerats i berggrunden.
5 nackdelar med jordvärme
 • Jordvärmen kan stå för upp till 95 procent av värmebehovet.
 • Jordvärme är billigare än bergvärme, men dyrare än en luft-vattenvärmepump.
 • Jordvärmepumpen värmer upp både inomhustemperaturen och tappvatten.
 • Jordvärme är ett bra alternativ till bergvärme om det är långt till berggrunden.
 • Det går att reparera eller byta ut kollektorslangen i marken, till skillnad från kollektorslang som placerats i berggrunden.

Läs också: Vilken värmepump passar bäst där du bor?

Vad ska man tänka på vid installation av en jordvärmepump?

Innan en installation av en jordvärmepump så bör man som konsument vara medveten om ett antal faktorer som bland annat kan påverka pris och prestanda hos värmepumpen:

 1. Det är viktigt att värmepumpen har rätt effekt för att investeringen ska bli så lönsam som möjligt. En riktlinje för jordvärmepumpar är att den ska klara 70 procent av husets maximala effektbehov. Det motsvarar effektbehovet under årets kallaste dagar. Då står jordvärmen för 90 - 95 procent av husets totala energibehov. 
 2. Det kan vara en bra idé att märka ut kollektorslangen på sin jordvärmepump för att minska risken på skador vid eventuella arbeten. Man kan exempelvis lägga ut plastband i marken på en halv meter eller märka ut slingan på en karta.
 3. Vid köp av en ytjordvärmepump bör man begära åtminstone tre offerter från olika leverantörer. I offerterna ska det finnas information om vad som ingår i priset och vad som tillkommer för att få en funktionssäker anläggning. Den ska bland annat innehålla ekonomiska beräkningar och en energisparkalkyl, samt villkoren för betalning, leverans, drift och service.
 4. Tänk igenom vad du kan göra för att minska energibehovet innan köp av en jordvärmepump. Om energieffektiviseringsåtgärder görs innan köpet får man en värmepump som kostar mindre och får bättre drift.
 5. Kollektorslangen får inte ligga för nära tomtgränsen. Detta beror på att energiupptagningen kan minska markens temperatur. Därmed kan din jordvärmeanläggning påverka marken ovanför slangen och ett visst område runtomkring.
 6. Man måste anmäla installationen av jordvärme till kommunen. Du hittar vanligen formuläret på din kommuns hemsida. Uppgifterna ska skickas till Miljökontoret eller motsvarande förvaltning. Miljökontoret ska godkänna anmälan innan du kan påbörja grävarbetet. Kontrollen sker med hänsyn till miljö- och hälsoaspekter vid hantering av köldmediet i kollektorslangen.

Läs också: Att tänka på innan du köper värmepump

Hur fungerar en jordvärmepump?

En jordvärmepump är ett bra alternativ till värmepump för hus där det inte går att borra för bergvärme. Det beror på att en jordvärmepump inte behöver ett borrhål. Jordvärmepumpar fungerar på samma sätt som bergvärmepumpar. Skillnaden är att kollektorslangarna för en jordvärmepump grävs ner vågrätt istället för lodrätt som för en bergvärmepump. Att investera i ytjordvärme är även ett utmärkt alternativ om du har en stor tomt.

Hur mycket måste jag gräva?

En jordvärmepump hämtar lagrad solenergi via kollektorslangar som ligger nedgrävda i marken på ett djup av 1-1,5 meter, och med ett avstånd från varandra på minst 1 meter. Djupet på värmeslangen beror på var i Sverige jordvärmepumpen installeras.

Slangen måste placeras tillräckligt djupt så att den inte fryser under vintermånaderna. Den bästa typ av jord för markvärme är en lerjord med hög vattenhalt. 

En kollektorslang grävs ner på en yta av några hundra kvadratmeter. Exakt hur lång slinga som behövs beror på husets förutsättningar, storleken på värmepumpen samt kvaliteten på den jord som finns på tomten. Normalt krävs cirka 250 till 400 kvadratmeter för att kunna utvinna tillräckligt mycket värme.

Grävning och nedläggning av slangar kan kosta mellan 20 000 - 40 000 kronor. Har man möjlighet så kan man gräva själv, även om det kräver en del kunskap. Vid återställandet bör man ha erfarenhet av andra markvärmeinstallationer. Man bör också vara medveten om att man kan få rot-avdrag för arbetet som rör grävning, läggning av slang samt installation av värmepumpen. Du kan däremot inte få rot-avdrag för maskin- eller materialkostnad. 

Beställ offerter på jordvärme

Jordvärmepumpens kretslopp

I den nergrävda slingan cirkulerar en frostskyddad vätska. Då den pumpas runt i kollektorslangen tar den upp värme från marken. Värmen i kollektorvätskan överförs sedan till värmepumpens köldmedium som, i och med sin låga kokpunkt, förångas. Trycket på ångan ökas senare ytterligare i en kompressor tills dess att temperaturen når 55-65 grader.

Värmen överförs sedan till husets vattenburna värmesystem och förs ut i golvvärme eller radiatorer. Köldmediet kyls sedan ner och processen börjar om från början igen. Kollektorslingan håller en jämn temperatur året runt och kan förse värmepumpen med ett oavbrutet energiflöde.

En jordvärmepump kan ge en energibesparing på mellan 50 och 70 procent. Det beror på att värmepumpen genererar omkring fyra gånger med energi än vad den förbrukar. Om värmepumpen drivs av grön el är jordvärmepumpen ett miljövänligt val för uppvärmning!

Är tomten för liten? Läs mer om bergvärme eller luft-vattenvärmepumpar!