Luft-vattenvärmepump

Jämför pris och kvalitet på luft-vattenvärmepumpar - Beställ flera offerter...

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Spar energi med en luft-vattenvärmepumpen

En av de främsta anledningen till att svenska hushåll idag väljer att investera i en luft-vattenvärmepump är på grund av möjligheten att minska energiförbrukningen och därmed sänka uppvärmningskostnaderna. Dessutom är det ett miljövänligt alternativ, med minimalt koldioxidutsläpp.

En installation av luft-vattenvärmepump är ett kostnadseffektivt alternativt för de flesta fastigheter med ett vattenburet värmesystem. Återbetalningstiden är kort och det kräver inga ingrepp på tomten.  

En luft-vattenvärmepump fungerar ungefär som en luft-luftvärmepump. Den största skillnaden för dig som konsument är att du även kan värma upp tappvatten med luft-vattenvärmepumpen. Dessutom kräver luft-vattenvärmepumpen att det finns radiatorer eller golvvärmeslingor, för att värmen ska kunna spridas i fastigheten.

5 Fördelar med en luft-vattenvärmepump

  • Luft-vattenvärmepumpen passar för fastigheter med ett vattenburet värmesystem.
  • Både inomhustemperatur och tappvatten värms upp med en luft-vattenvärmepump.
  • Det är ett hållbart värmesystem med lång livslängd. Vissa tillverkare menar att deras luft-vattenvärmepumpar har en livslängd idag på upp till 20 år.
  • Men luft-vattenvärmepumpen sänker ni era uppvärmningskostnader, i normalfallet med 50 till 60 procent.
  • Att värma upp hus och vatten med en luft-vattenvärmepump är ett miljövänligt alternativ som hämtar energi från förnybar energikälla. 

Priser och kostnader för luft-vattenvärmepumpen

När luft-vattenvärmepumpen är monterad och driftsatt är den lättskött och ska inte medföra några ytterligare kostnader. Livslängden är lång och återbetalningstiden kort, vilket är ytterligare är anledningar till att fler och fler väljer att investera i en luft-vattenvärmepump. Tack vare Rotavdraget kan ni även göra avdrag för arbetskostnaderna med upp till 50 procent av priset för installation och montering.

Totalkostnaden för en luft-vattenvärmepump, inklusive montering, injustering och driftsättning, brukar hamna mellan 60 000 upp till 115 000 kronor. Idag erbjuder många leverantörer fördelaktiga finansieringslösningar, när ni köper luft-vattenvärmepump. Kolla därför med leverantören vilka möjligheter ni har till finansiering Här kan du läsa mer om hur finansiering för värmepumpar fungerar.

Vi tycker att det ska vara lätt för er att sänka era kostnader och energiförbrukning. Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi er inom kort. Ni får hem kostnadsfria offerter, utan köptvång. Sedan kan ni i lugn och ro välja vilket alternativ som passar er bäst.

Att beräkna för luft-vattenvärmepump

I räkneexemplet nedan har vi sammanställt hur kostnadsbilden och återbetalningstiden kan se ut för en normalstor villa i Sverige, som väljer att sänka kostnaderna för uppvärmning och varmvatten genom att investera i en luft-vattenvärmepump.

Luftvatten _berakning _aterbetalning

Vilka fastigheter passar för luft-vattenvärmepump?

Idag är det möjligt att installera luft-vattenvärmepumpar i de flesta bostadshus och villor i Svergie. För att installera en luft-vattenvärmepump krävs inga direkta förutsättningarna på tomten, som för exempelvis bergvärme eller jordvärme.

En utedel placeras på ytterväggen, vilken kopplas till värmepumpen som normalt placeras i tvättstuga, grovkök eller farstu. Värmepumpen kopplas till det vattenburna värmesystemet för radiatorer eller värmeslingor, samt varmvattenberedare för tappvatten. Idag är det alltmer vanligt att luft-vattenvärmepumpar levereras med inbyggd varmvattenberedare.

Det som krävs för montering samt driftsättning av luft-vattenvärmepump är att det finns radiatorer eller golvslingor i fastigheten. Finns inte detta i fastigheten sedan tidigare, får man räkna med extra utgifter vid den initiala investeringen. Att installera radiatorer i hus och villor varierar i kostnad. Därför kan det då vara ett alternativ att överväga en luft-luftvärmepump istället.

Luft-vattenvärmepumpens livslängd

Livslängden för en luft-vattenvärmepump varierar med en rad faktorer. Det som inverkar är hur aktivt luft-vattenvärmepumpen används, varumärke på värmepumpen samt om den är korrekt injusterad. Därför är det viktigt att ni anlitar en professionell värmepumpsinstallatör, för att försäkra er om att ni får en rätt dimensionerad och injusterad luft-vattenvärmepump.

I takt med att att forskning och utveckling går framåt förbättras även kvalitet och funktion för luft-vattenvärmepumpar. Livslängden är idag runt 20 år enligt de flesta tillverkare. Dock har kompressorn i värmepumpen en kortare livslängd då denna får arbeta hårt och lätt slits. Man brukar räkna med att kompressorn kan behöva bytas ut efter cirka 10 år, en reparation som brukar kosta runt 10 000 kr.  

Energiförbrukning och besparing

Med en luft-vattenvärmepump kan ni sänka era uppvärmningskostnader med upp till 70 procent enligt vissa värmepumpstillverkare. Hur mycket ni sparar beror på var ni bor, hur fastigheten ser ut, val av värmepump samt er energiförbrukning. För att ge en realistisk bild bör ni räkna med att energi- och kostnadsbesparingen uppgår till cirka 50 till 60 procent.

Vanligt är att fastigheter med el- eller oljepanna byter till luft-vattenvärmepump, av den anledning att det är kostnadsbesparande. Dessutom är det ett miljövänligt alternativ som hämtar värmeenergi från uteluften, en oändligt förnybar energikälla.

Luftvattenvarmepump _pris

Hur fungerar en luft-vattenvärmepump?

Via utedelen hämtas lagrad solenergi i form av värme, via en fläkt. Värmeenergi kan fångas upp i uteluften även vid mycket låga temperaturer. Som lägsta temperatur, brukar en luft-vattenvärmepump klara ner till minus 25 °C. Därefter får tillsatsvärme i form av elpatron eller elkassett ta över för uppvärmning.

Enkelt förklarat kan man säga att i luft-vattenvärmepumpen cirkulerar en brinevätska, även kallad köldmedium, som fångar upp värmeenergi. I värmeväxlaren och kompressorn omvandlas sedan värmeenergin till en högre temperatur via en teknisk process, så att varm och behaglig värme kan spridas i bostadens alla rum. Dessutom används värmepumpen för uppvärmning av tappvatten.

Värmefaktor och effektivitet för luft-vattenvärmepumpar

Eftersom en luft-vattenvärmepump är beroende av värmeenergin i utomhusluften, så minskar värmepumpens effekt vid kallare klimat. En luft-vattenvärmepump har en värmefaktor på mellan 3 till 5 COP. COP-värdet står för Coefficient of Performance och mäter hur mycket värmepumpen förbrukar i förhållande till vad den genererar. Ju högre COP-värde, desto effektivare luft-vattenvärmepump.

När man jämför värmepumpar brukar man prata om SCOP-värdet. Detta värde beskriver värmefaktorn över ett helt år. Eftersom luft-vattenvärmepumpens effekt varierar utomhusklimatet och är lägre på vinterhalvåret, så är SCOP-värdet generellt sett lägre än COP-värdet. Dessutom är SCOP-värdet högre i de södra regionerna av Sverige än i de norra regionerna.

Tänk på att det viktigaste är inte att köpa en så effektfull luft-vattenvärmepump som möjligt. Det viktigaste är att ni köper en värmepump som är passande för ert energibehov och fastighet, samt för vårt nordiska klimat. Genom att fylla i formuläret till höger så hjälper vi dig att komma i kontakt med olika leverantörer. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser.

Tips för att minska er energiförbrukning ytterligare

Har ni bestämt er för att skaffa en luft-vattenvärmepump, har ni kommit en bra bit mot en mer kostnadseffektiv och miljövänlig uppvärmning av ert hushåll. För att ytterligare spara energi och kostnader finns det ytterligare knep att ta till:

  • Kolla över radiatorer och element. Finns det något som behöver bytas ut? Detta kan spara er ytterligare tusenlappar varje år.
  • Hur ser isoleringen ut? Att tilläggsisolera är ofta ett effektivt sätt att få ner uppvärmningskostnaderna. Detta gäller dock främst äldre fastigheter.
  • Jämför olika tester för att skapa en uppfattning över utbudet på marknaden. Se till exempel Greenmatch test på luft-vattenvärmepumpar i olika prisklasser. 
  • Jämför olika offerter. Då försäkrar ni er om att ni får bästa erbjudande och lösning för er.