Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
1. Förfrågan
1. Förfrågan
Du gör en offert­förfrågan & vi bekräftar dina uppgifter
2. Matchning
2. Matchning
Vi matchar dig med installatörer utifrån dina behov
3. Jämför offerter
3. Jämför offerter
Jämför offerter och hitta bästa lösningen för dig
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 02 februari 2021

Värmepump i Sverige

Så fungerar en värmepump i Sverige

Omkring hälften av alla svenska småhus har en värmepump installerad. Det är ekonomiskt fördelaktigt att införskaffa en värmepump om bostaden idag värms upp med elvärme eller olja, vilket grundar sig i höga driftkostnader för dessa typer av energikällor.

Beroende på var i Sverige du bor kan det löna sig att gå från vedpanna, pellets eller fjärrvärme till en värmepump, när du ska välja ny värmekälla.

Här kan du läsa mer om värmepump i Stockholm. Bor du på västkusten kan du läsa mer om värmepumpar i Göteborg här. Funktionen för värmepumpar i Malmö är god, särskilt för luftvärmepumpar jämfört med övriga Sverige. 

En värmepump hämtar värme från lagrad solenergi som finns i luft, vatten, mark och berg.

Energin går in genom värmepumpen och passerar en värmeväxlare som inuti värmepumpen består av en förångare. Gasen som är fylld med energi går vidare in i värmepumpens kompressor där trycket ökar och energin koncentreras. Värmen ökar och värmer upp den köldbärarvätska som cirkulerar i värmesystemets radiatorer eller golvvärme. När vätskan kommer tillbaka till värmepumpen, sker processen om och om igen.

Innan du bestämmer dig för vilken typ av värmekälla som passar ditt hem, bör du se över följande faktorer: 

  • Hur stor är hushållets årliga energiförbrukning?
  • Hur stor är bostaden?
  • Hur hög varmvattenförbrukning har hushållet?
  • Var i Sverige är bostaden belägen?

För att skicka en offertförfrågan på värmepumpar fyller du i formuläret ovan på denna sida.

Sveriges klimat och värmepumpens funktion

Sverige _varmepumparMånga länder får kämpa för att bibehålla en behagligt inomhusklimat om sommaren med risk för överhettning.

I Sverige har vi däremot större behov av värme än kyla, vilket också gör att valet av värmekälla är avgörande för om bostaden håller god temperatur även under de kallaste vinterdagarna.

När vintern infaller, det vill säga när medeltemperaturen går ned under 0°C, varierar stort från norr till söder.

Redan under 2008 hade Sverige omkring hälften av den europeiska värmepumpsmarknaden, vilket också talar för att värmepumparnas funktion passar det svenska klimatet.

Medan luftvärmepumpar tar energi direkt från luften och omvandlar denna till värme, tar berg- och jordvärmepumpar - som namnet antyder - energi från lagrad solvärme i jorden och berget.

Luftvärmepumpens förmåga att hämta energi ur luften varierar med temperaturen. I mark och berg håller sig temperaturen på en mer jämn nivå, vilket också gör att energiutvinningen inte är årstidsberoende på samma sätt. 

Antal hushåll i Sverige som har en värmepump

Svenska hushåll är beroende av någon form av uppvärmning under större delen av året. För ett småhus i Stockholm behövs någon typ av värmekälla från oktober till mars, medan uppvärmningssäsongen i Kiruna sträcker sig över nio månader per år.

Andelen värmepumpar i Sverige ökar för varje år, antalet värmepumpsägande hushåll uppskattades år 2012 till 958 000 stycken.

Det finns flera fördelar med en värmepump, men det faktum att en värmepump ger omkring tre gånger så mycket energi som den förbrukar, är en avgörande faktor.

Omkring hälften av alla småhus i Sverige värms upp med direktverkande eller vattenburen elvärme. Med ökade elpriser ställs många småhusägare inför valet att byta värmesystem. Enligt Energimyndighetens rapport från 2009 valde två av tre husägare en värmepump.

Idag har många villaägare i Sverige redan investerat i en värmepump, men marknaden är fortfarande stabil och tekniken i värmepumparna ökar för var år som passerar. Detta gör att värmepumpar även i framtiden, förutsatt rimliga elpriser, kommer vara en smart energikälla.

Nedan ser hur stor andel av hushållen i Sverige som har en viss typ av värmekälla. Observera att vissa hushåll kombinerar flera uppvärmningstekniker för sitt hem.

Sverige _varmepump1 

Läs också: Vilken värmepump passar bäst till dig där du bor?

Värmepumppriser i Sverige

Priser på en värmepump i Sverige ligger på cirka 10 000 till 130 000 kronor. Priserna varierar stort beroende på vilken typ av värmepump som du är intresserad av att köpa.

För att uppvärmningen av bostaden ska kunna täcka så stor del av året som möjligt, är det viktigt att du väljer en tillräckligt effektiv värmepump.

Luftvärmepumpar fungerar exempelvis bättre i södra Sverige, medan en bergvärmepump är mest effektiv där berggrunden består av urberg eller någon typ av metamorf bergart så som granit eller gnejs.

Priserna nedan är exempel på vad olika typer av värmepumpar kan kosta inklusive installation.

Observera att priserna för en installation kan skilja med så mycket som 60 procent beroende på var i landet du bor.

Om du är fullt skatteberättigad i Sverige kan du utnyttja rotavdraget för att få skattesubventionering för arbetskostnaden. Denna subventionering gäller inte för nybyggda hus.

De modeller som presenteras överensstämmer inte nödvändigtvis med produkterna som GreenMatch kan erbjuda via våra leverantörer. Prisexemplen är slumpvis utvalda utifrån tester som gjorts av Energimyndigheten.

Arbetskostnader och preliminärt rotavdrag är baserat på de i Sverige vedtagna schablonkostnader som finns för värmepumpsinstallationer. Dessa motsvarar 30 procent för installation brine-vattenpumpar och 35 procent för installation av luftvärmepumpar.

För värmepumpar vars energi hämtas från jord, berg eller sjö tillkommer även materialkostnad för kollektorslang, eventuell isolering samt maskinkostnad.

Jämförelse av olika värmepumpar
Typ av värmepump Energibesparing jämfört med el Märke Cirkapris Installationskostnad ROT-avdrag Totalpris
Luft-luftvärmepump 30 - 50% LG 21 000 kronor 6 300 kronor 1 890 kronor 19 110:-
Luft-vattenvärmepump <50% Mitsubishi 90 000 kronor 27 000 kronor 8 100 kronor 81 900:-
Brine-vattenvärmepump 65-75% Bosch 77 000 kronor 26 950 kronor 8 085 kronor 68 915:-


Det billigaste alternativet om du ska köpa värmepump i Sverige är en luft-luftvärmepump.

Däremot är effekten du får ut av denna typ av värmepump betydligt lägre, jämfört med bergvärme som ofta är det dyraste alternativet. Därför passar en luft-luftvärmepump bra till exempelvis garage och fritidshus.

Medan bergvärme kan värma upp huset under 95 procent av årets dagar, krävs det ofta någon typ av spetsvärme för ett hus som enbart värms med en luft-luftvärmepump.

Läs också: Värmepump till fritidshuset?