Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
1. Förfrågan
1. Förfrågan
Du gör en offert­förfrågan & vi bekräftar dina uppgifter
2. Matchning
2. Matchning
Vi matchar dig med installatörer utifrån dina behov
3. Jämför offerter
3. Jämför offerter
Jämför offerter och hitta bästa lösningen för dig
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Värmepump i Göteborg

Värmepumpsinstallatörer i Göteborg

Värmepumpar fungerar utmärkt i Göteborg och används både i villor liksom i flerfamiljshus och affärsbyggnader. På Avenyn i Göteborg har till exempel en större bergvärmeanläggning installerats för att värma upp hus och varmvatten. För mindre hus och fritidsbostäder längs västkusten kan däremot en luftvärmepump fungera lika bra.

Det finns många företag som utför värmepumpsinstallationer i Göteborg. Innan du ansöker om en offert kan du läsa mer om vilken typ av värmepump som passar ditt hushåll bäst. Vad som främst avgör vilket värmepumpssystem som passar din bostad bäst, beror bland annat av energiförbrukningen, husets storlek samt om huset idag har ett befintligt vattenburet system.

Energimyndigheten rekommenderar att du tar in minst tre offerter med specificerade uppgifter, så att du kan jämföra vilken offert som möter dina behov. När det gäller beräknat rotavdrag, kan arbetskostnaden motsvara 35 procent av totalkostnaden för bergvärmepumpar och jordvärmepumpar. För installation av luftvärmepumpar beräknas arbetskostnaden motsvara ungefär 30 procent av totalkostnaden. För att ansöka om offert på värmepumpar kan du fylla i formuläret till ovan.

Så fungerar en värmepump i Göteborg

Göteborg har ett relativt milt kustklimat, vilket gör att både luftvärmepumpar och bergvärme liksom jordvärme fungerar väl. För luftvärmepumpar är det en fördel om utetemperaturen inte understiger -15°C, eftersom de blir alltför ineffektiva vid så låga grader. Bergvärmepumpar och jordvärmepumpar fungerar dock lika bra i Göteborg som i resten av Sydsverige, året om.

En luft-luftvärmepump hämtar energi från uteluften och omvandlar denna till värme i värmepumpens förångare och kompressor. Genom luft-luftvärmepumpens innedel strömmar den varma luften ut i huset. En luft-vattenvärmepump distribuerar värmen via radiatorer eller golvvärme. Göteborgs milda klimat gör att luftvärmepumpar har en god effekt, särskilt från mars till oktober månad.

Bergvärme och jordvärme kan värma upp även större villor, eftersom värmen distribueras via radiatorer eller golvvärme. Skillnaden är att bergvärme hämtar energi i berggrunden som håller en relativt jämn temperatur hela året. Jordvärme hämtar däremot energin från jorden, ungefär en meter under markytan, vilket gör denna typ av energikälla något mer känslig för temperaturväxlingar.

Värmepumppriser i Göteborg 2014

Precis som mycket annat tenderar priserna för värmepumpsinstallationer att vara något högre i storstadsområden jämfört med landsbygd. Detta gäller även för Göteborg, där man olyckligvis också haft problem med företag som fuskar med rotavdraget. För att säkerställa att rotavdraget är korrekt dimensionerat ska du jämföra priset med schablonkostnaderna under Värmepumpsinstallatörer i Göteborg. Priserna för anmälan av värmepumpsinstallation tenderar också vara dyrare i storstadkommun. Vad som gäller i din kommun kan du läsa mer om nedan.

Oavsett om du bor i Göteborg, Uddevalla, Kungsbacka, Mölndal eller Kungälv, finns det generella prisbilder som gäller för samtliga områden. En luft-luftvärmepump kostar alltifrån knappt 20 000 kronor upp till 40 000 kronor, exklusive installationskostnad. Luft-vattenvärmepumpar är betydligt kostsammare, omkring 100 000 kronor, men de har också en större besparingspotential.

Den högsta energibesparingen står bergvärmepumpen för och detta speglar även prisbilden. Vanligen kostar en bergvärmepump, inklusive borrning och installation, mellan 130 000 och 200 000 kronor. Bor du i ett stort hus kan kostnaderna bli högre än ovan nämnda prisexempel. Jordvärme kan ge omkring 65 procent energibesparing jämfört med vattenburen el. Kostnaden för värmepump och grävning brukar ligga på 100 000-150 000 kronor. Om du har tillgång till en grävmaskin är fördelen att du kan utföra grävningen själv och på så vis spara in en del av investeringskostnaden för jordvärmepumpen.

Varmepump _i _goteborg

Anmälan om värmepumpsinstallation i Göteborgsområdet

Varmepump _goteborg

Inför installation av bergvärmepump, jordvärmepump eller ytvattenvärmepump, ska en anmälan skickas in och godkännas av kommunens miljökontor eller motsvarande. Anledningen är att kollektorslangen, som monteras rakt ner i berget för bergvärme och horisontalt i marken för jordvärme, innehåller brinevätska som kan påverka växthuseffekten vid eventuellt läckage. Det är dock ovanligt att man väljer jordvärme eller ytvattenvärmepump i Göteborg.

Vad gäller bergvärmeinstallationer är det viktigt att två borrhål inte placeras för nära varandra, riktlinjen är att det ska vara minst 20 meter mellan två borrhål. I tätbebyggda stadsdelar är detta särskilt viktigt, eftersom temperaturen i berggrunden runtom borrhålet sjunker någon grad i temperatur. Borras bergvärme alltför nära varandra tar dessa energi av varandra, vilket varken du eller din granne tjänar något på.

För luftvärmepumpar krävs ingen anmälan, men i vissa fall kan det kräva bygglov. Oavsett vilken typ av värmepump som ska installeras hör det till god sed att informera dina grannar om det. Markens temperatur och potentiella framtida installationer kan påverkas av jordvärme och bergvärme, medan luftvärmepumpar orsakar en del buller som kan störa närbelägna grannar. Vad du ska tänka på inför anmälan kan du läsa mer om under värmepump i Stockholm.

 

Avgifter för anmälan av värmepump för kommun omkring Göteborg

Göteborgs Stad

Anmälan till Göteborgs Miljöförvaltning senast 8 veckor innan planerad installation. Efter att anmälan handlagts tar det tre veckor innan beslutet godkänts. Denna tid är avsatt för eventuella grannyttranden att komma in till förvaltningen. Kostnaden för anmälan av bergvärmepump upp till 10kW är 3600 kronor. För övriga värmepumpsinstallationer ombeds du kontakta miljöförvaltningen.

Alingsås

Miljöskyddskontoret behöver sex veckor för att behandla anmälan till en avgift om 1900 kronor.

Borås

Miljö- och konsumentnämnden behandlar på 10 dagar anmälan av värmepumpsinstallationer. Anmälan debiteras med 894 kronor för värmepumpar med upp till 10kW effektstorlek.

Falköping och Skövde

Anmälan ska skickas in minst 6 veckor innan planerad installation. Miljösamverkan Östra Skaraborg debiterar handläggningen med 1348,50 kronor.

Kungälv

Miljöenheten i Kungälv har en handläggningstid på 6 veckor. Kostnaden för ansökan är 2430 kronor.

Lidköping

Miljö- och Byggnämnden har en handläggningstid på max 10 veckor till en kostnad av 1518 kronor.

Mariestad

Anmälan skickas till Miljö- och Byggnadsnämnden i Gullspångs kommun minst 6 veckor i förväg. Kostnaden för handläggningen uppgår år 2014 till 650 kronor.

Trollhättan

Trollhättans Miljöförvaltning tar ut en avgift på 1700 kronor för handläggning av ansökan för värmepumpsinstallation. Ansökan ska skickas in minst 6 veckor innan installationen påbörjas.

Uddevalla

Anmälan om värmepumpsinstallation i Uddevalla behandlas av Miljö och Stadsbyggnad till en kostnad av 3600 kronor.

Vänersborg

Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen behöver 3 veckor för att handlägga ärendet till en kostnad av 750 kronor.

Varför skiljer sig avgifter så mycket från kommun till kommun?

Avgifterna baseras på respektive kommuns taxa för handläggning av miljörelaterade ärenden. Det är upp till varje kommun att fastställa taxa och beräknad handläggningstid för anmälan av värmepumpsinstallationer.