Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
1. Förfrågan
1. Förfrågan
Du gör en offert­förfrågan & vi bekräftar dina uppgifter
2. Matchning
2. Matchning
Vi matchar dig med installatörer utifrån dina behov
3. Jämför offerter
3. Jämför offerter
Jämför offerter och hitta bästa lösningen för dig
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Värmepump i Stockholm

Värmepumpsinstallatörer i Stockholm

Antalet installationer av bergvärme, jordvärme och luftvärmepumpar ökar i Stockholm. Detta är en trend som följer hela riket och man räknar att hälften av alla hushåll idag har någon typ av värmepump installerad. Fördelen med en värmepump, i jämförelse med exempelvis vattenburen el, är att den genererar tre gånger så mycket energi.

Efterfrågan på värmepumpsinstallatörer är hög i Stockholm, vilket också leder till att vissa typer av installationer har ett pris som ligger över genomsnittet i Sverige. Det är dock inte alltid det lägsta priset som är det mest fördelaktiga utan vad som ingår i kostnaden för installationen. För att du ska ha möjlighet att välja den produkt som passar dina behov bör du ta in flera offerter, så att du kan jämföra dessa i lugn och ro.

GreenMatch hjälper dig gärna med detta. Genom att fylla i formuläret till höger matchas du med flera värmepumpsinstallatörer i Stockholmsområdet. Många installatören jobbar även gränstäckande, så oavsett om du bor i Katrineholm, Uppsala, Nyköping eller Västerås har vi utvalda leverantörer som kan hjälpa dig med din värmepumpsinstallation.

Hur fungerar en värmepump i Stockholm?

Stockholms klimat passar för de flesta typer av värmepumpar. Årsmedeltemperaturen ligger på 7°C, vilket är en väsentlig ökning jämfört med 40 år sedan då medeltemperaturen var 6°C. Under januari, som ofta är den kallaste månaden på året, sjunker dagsmedeltemperaturen sällan under - 6°C. Det innebär att både luft-luft- och luft-vattenvärmepumpar fungerar året om även i Stockholm.

Om du är intresserad av en bergvärmepump är det viktigt att veta vilken typ av berggrund som huset står på. I Stockholm består berggrunden till största del av gnejs och granit, vilket lämpar sig väl för borrning av bergvärme. Ute i skärgården förekommer större områden av sedimentära bergarter, vilket inte leder energi lika bra som bergarter med hög densitet.

Om du står inför valet att anlägga bergvärme, bör du kontrollera hur många borrhål som gjorts för bergvärme i ditt närområde. Detta gäller särskilt för de mest tätbebyggda delarna i Stockholm län, där tomterna är små och tätt belägna. Du kan alltid höra med ditt miljökontor var tidigare borrhål finns och om de utgör ett potentiellt hinder för din planering.

Läs också: Vilken värmepump passar bäst till dig där du bor?

Stockholms värmepumppriser

Det finns både luftvärmepumpar och brinevärmepumpar. Luftvärmepumpen hämtar energi direkt ur luften, medan brinevärmepumpar hämtar energi från berg, jord eller vatten. Vilken typ av värmepump du bör välja beror på hur stor energiförbrukningen är i ditt hushåll, hur många personer som bor där samt vilken typ av tomtmark som huset står på.

Luft -luftvarmepumpFör en luft-luftvärmepump i Stockholm får du betala någonstans mellan 20 000 och 40 000 kronor, beroende på effekt och funktion.

Fördelen med en luft-luftvärmepump är att den inte kräver ett vattenburet system med radiatorer eller golvvärme. En annan fördel under sommaren är att luft-luftvärmepumpen med ett knapptryck kan ge kyla. Nackdelen är att en luft-luftvärmepump sällan klarar av att värma upp hela huset under den kalla årstiden.

Luft -vattenvamepumpKostnaden för en luft-vattenvärmepump inklusive installation är mellan 80 000 och 140 000 kronor i Stockholm.

En luft-vattenvärmepump hämtar energi ur luften och överför sedan värmen till ett vattenburet system. Fördelen med en luft-vattenvärmepump är att den kan värma upp både hus och varmvatten. Klimatet i Stockholm lämpar sig för en luftvärmepump, då temperaturen på vintern sällan är lägre än -15 °C under längre perioder. 

BergvärmeEn bergvärmepump kostar mellan 60 000 och 120 000 kronor.

Bergvärmepumpen hämtar energi ur berggrunden och grundvattnet. Denna energi pumpas upp genom ett borrhål och värmer upp huset genom radiatorer eller golvvärme. Idag finns det också bergvärmepumpar som går att kombinera med solfångare. Det finns många bergvärmeinstallatörer i Stockholm ohch därför har du som kund också möjlighet att välja den offert som passar dig bäst.

JordvärmeJordvärmepumpen kostar som bergvärmepumpen, 60 000 - 120 000 kronor.

Jordvärme fungerar utmärkt i Stockholmsregionen, men det krävs att du har en stor tomt, alternativt annan mark, där du kan anlägga kollektorslangen. Kostnaden för en jordvärmepump i Stockholm är något lägre än kostnaden för bergvärme, men effekten är också lägre. Det beror på att jordvärmepumpen hämtar energi ur jordlagret, vilket är mer känsligt för årstidsväxlingar. På vintern kan jordvärmen därför kräva en kompletterande värmekälla för att värma upp både hus och varmvatten.

Ansökan om installation av värmepump i Stockholm

En värmepumpsanläggning för bergvärme, jordvärme eller sjövärme kräver tillstånd från kommunen. Det beror på att vätskan som cirkulerar i värmepumpssystemet kan läcka ut om installationen inte utförs korrekt. Likaså krävs korrekt drift av värmepumpen för att värmesystemet inte ska riskera att skada miljön. Luftvärmepumpar kan installeras utan särskilt tillstånd, däremot kan det i vissa fall kräva bygglov.

Anmälan görs till kommunen miljökontor eller motsvarande, i god tid innan installationen planeras utföras. Beroende på vilken kommun i Stockholms län som du bor i, varierar väntetid och pris för anmälan av värmepump. Fakturan du mottar ska betalas innan ansökan kan godkännas. Du får en separat bekräftelse när ansökan om värmepumpsinstallation är godkänd.

Att tänka på inför anmälan

  • Blankett för anmälan finner du på din kommuns hemsida. Sök på “värmepump”.
  • De flesta kommuner kräver att man bifogar en karta där platsen för värmepumpsanläggningen finns utmarkerad. Kartan ska ofta vara i skala 1:400 eller 1:500. 
  • För vissa installationer krävs ett så kallat grannyttrande. Du finner blankett för detta på din kommuns hemsida. Det god sed att informera sina grannar om planerad installation oavsett om grannyttrande krävs. 
  • Påbörja inte installation innan anmälan är godkänd. Då debiteras du med en miljösanktionsavgift och får återigen anmäla installationen.

Läs också: Vad kostar bergvärme?

Avgifter för anmälan i Stockholms län

Stockholms Stad

Miljöförvaltningen i Stockholms Stad har en handläggningstid på 6-8 veckor.

Anmälan kostar 5100 kr för anläggning upp till 20kW. Ansökan för installation av bergvärme kan göras på www.stockholm.se. För installation av jordvärme eller sjövärme krävs att du skickar in pappersblankett.

Botkyrka

Anmälan ska skickas minst sex veckor innan planerad installation till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Avgiften för ansökan om bergvärmeanläggning på max 20 kW är 3560 kronor. För övriga anläggningar är kostnaden 3560 kronor.

Danderyd

Anmälan ska göras minst 6 veckor i förväg till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Nuvarande taxa för anmälan av bergvärme, jordvärme och sjövärme uppgår till 2670 kronor.

Ekerö

Anmälan görs till Miljönämnden till en timkostnad av 945 kronor.

Huddinge

Miljönämnden behandlar ansökan om värmepumpsinstallationer. För ansökan om berg- eller jordvärme kostar det 1700 kronor, medan sjövärmeanläggningar debiteras enligt timtaxa om 850 kronor.

Järfälla

Anmälan för installation av bergvärme behandlas av Miljö och Bygglovsnämnden inom 2-3 veckor. Kostnaden för anläggning med upp till fem borrhål debiteras med 3800 kronor.

Lidingö

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har en handläggningstid på 3 veckor. Kostnaden för anmälan av bergvärme och jordvärme uppgår till 1750 kronor.

Nacka

Handläggningstiden är veckor hos Miljöenheten i Nacka. Kostnaden för ansökan om bergvärme är 2775 kronor för effektstorlek upp till 20kW. För sjövärme- och jordvärmeanläggningar är timavgiften 925 kronor per timme.

Nykvarn

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelning ska motta din anmälan minst 6 veckor före planerad värmepumpsinstallation. För prisuppgifter gällande anmälan bör du kontakt Nykvarns kommun.

Salem

Timavgiften är 1000 kronor, och handläggningstiden för ansökan om värmepumpsinstallation debiteras generellt med 1500 kronor.

Sigtuna

Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Märsta behandlar anmälan om värmepumpsinstallation till en timkostnad à 880 kronor.

Solna

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hanterar inkomna ansökningar. Vid installation av bergvärme skickar förvaltningen ut förfrågan till berörda grannar. Timkostnaden för handläggning av ansökan om värmepumpsinstallation debiteras enligt timtaxa i Solna kommun. Timtaxan för 2014 är 1020 kronor.

Sundbyberg

Anmälan skickas till Stadsbyggnads- och Miljöförvaltningen i Sundbybergs kommun. Anmälan behandlas vanligen inom ett par veckor och debiteras enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område, vilken från 2011 motsvarar 850 kronor per timme.

Södertälje

Miljökontoret i Södertälje har en handläggningstid på minst 6 veckor. Anmälan kostar 1849 kronor för bergvärme och 3680 kronor för jord- eller sjövärme. Priserna gäller för anläggningar för värmepump med effektstorlek på högst 10 kW. Ansökan görs på pappersblankett som kan laddas ned på www.sodertalje.se.

Täby

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har en handläggningstid på 6 veckor. Kostnaden för anmälan av berg-, jord och sjövärme är 3000 kronor för ett eller två hushåll.Priset avser värmepumpsanläggningar med effektstorlek upp till 10 kW. Ansökningsblanketten kan skrivas ut på hemsidan och skickas sedan till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Upplands Väsby

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Upplands Väsby har en handläggningstid på 2-5 veckor för ansökan om värmepumpsinstallation. Skicka in anmälan minst 6 veckor före planerad installation. För prisuppgifter på ansökan av respektive värmepumpssystem, kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Vallentuna

Anmälan skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen på Miljöenheten. Kostnaden vid anmälan av bergvärme kostar idag 2988 kronor.

Värmdö

Värmdö kommun har en handläggningstid för ansökan om värmepumpsinstallationer på omkring 8 veckor. Kostnaden är 3150 kronor för ansökan om bergvärme på område med kommunalt vatten och avlopp. Ligger anläggningen utanför kommunalt verksamhetsområde samt för jordvärme- och ytvattenanläggningar är kostnaden 4725 kronor. Dessa avgifter gäller om effektstorlek inte överskrider 20kW. I Värmdö kommun godkänns enbart ytvattenanläggningar i kustvatten, eftersom sjöar och andra vattendrag är för små. Du måste äga vattnet eller ha ägarens godkännande för att anlägga en ytvattenanläggning.

Österåker

Miljö- och Hälsoskyddsenheten tar hand om ansökningar gällande värmepumpsinstallationer. Kontakta Österåkers kommun för mer information.

Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommun

Anmälan görs till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund minst 4 veckor innan planerad installation. Anmälan om bergvärme kostar 1620 kronor, medan taxan för jordvärme och ytvattenanläggningar ligger på 2430 kronor. Var observant på att ytvattenanläggningar kan kräva strandskyddsdispens.

Läs också: Hur mycket mindre blir elförbrukningen vid användning av en bergvärmepump?